Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu w latach 1924–1939

Tomasz Głowiński

garnizon

To pierwsza w Polsce monografia kresowego Garnizonu KOP funkcjonującego od 1924 r. w miasteczku Iwieniec leżącym na wschodnim skraju ówczesnego województwa nowogródzkiego. Autor zebrał unikatowe relacje świadków historii, wsparł je solidną dawką archiwaliów, a całość opatrzył setką zdjęć z życia polskiego pogranicza i jego obrońców. Całość podana została w formie opowieści o dawno już nieistniejącym, choć jakże miłym nam świecie, w którym oficerowie byli jeszcze "polskimi panami", ich kobiety - damami, a wkoło brzmiała śpiewna mowa wschodniego pogranicza. Nie brak w tej książce podstawowych faktów o surowym nieraz życiu w kresowej stanicy. Nie brak opisów codziennego trudu i znoju granicznego wojska stacjonującego w urokliwej okolicy Iwieńca - skąd blisko i nad Niemen i do Puszczy Nalibockiej, a gdzie wzgórza i pagórki miejscowej "Szwajcarii" tworzą jeden z piękniejszych w Europie krajobrazów. Nie brak wreszcie wojennej nuty i smutku polskiej tragedii z września 1939 r. kiedy to na senne Kresy spadła sowiecka nawała i gdy KOP po raz ostatni stawał w obronie Najjaśniejszej...

176 stron, format B5, oprawa twarda, waga 475g

101 ilustracji oraz mapa rozmieszczenia placówek Korpusu Ochrony Pogranicza

Cena 29 PLN

 

Spis treści:

Zamiast wstępu * Geneza Korpusu Ochrony Pogranicza *  Iwieniec i Puszcza Nalibocka * Organizacja i struktura 6. Baonu i 2. Szwadronu KOP w Iwieńcu* Dowódcy Garnizonu KOP „Iwieniec" * Barwa i broń oddziałów KOP „Iwieniec" * Żandarmeria i wywiad KOP „Iwieniec"* Garnizon KOP „Iwieniec" - warunki życia i służby *  Służba w garnizonie i na strażnicach KOP * Garnizon KOP „Iwieniec" w życiu miasteczka i regionu* Sport w życiu Garnizonu KOP „Iwieniec" * Święta narodowe, państwowe i kościelne w Iwieńcu* Mobilizacja i powstanie dwu Batalionów KOP „Iwieniec" * W obronie Lwowa - wojenne losy Batalionu KOP „Iwieniec" (III/207. pp rez.) * W obronie granicy - Batalion KOP „Iwieniec"* Zakończenie * Wykaz skrótów * Bibliografia * Indeks osób

-------------------------------------------------------------------------

linki:

http://www.kresy.pl/serwis-polski,goniec-kresowy?zobacz/zapomniany-garnizon

 

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt