Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja PRL-NRD

Nancy Aris, Marion Brandt, Kinga Hartmann, Łukasz Kamiński, Teresa Korsak, Ehrhart Neubert, Krzysztof Popiński, Grzegorz Strauchold

 e-wolnosc


416 stron B5, papier kredowy, 270 ilustracji, twarda oprawa

Wrocław - Görlitz 2013

ISBN 978-83-62584-44-4

Cena 29 PLN

 zamów-new

 

Zestawienie w jednej publikacji realiów życia społecznego w dwu równoległych opresyjnych systemach - PRL i NRD - należy uznać za pomysł niezwykle trafny.  Efektem prac zespołu autorskiego jest dziesięć tekstów, z których część ma formę eseju, a część - narrację typową dla prac historycznych. Materiał tekstowy został wzbogacony o dokumenty, zdjęcia, życiorysy, objaśnienia pojęć i zdarzeń, zaopatrzony w obszerny spis literatury przedmiotu. Jest to publikacja nader wartościowa z dydaktycznego punktu widzenia, dostarczająca wielu informacji nieznanych lub niedostępnych w ramach podstawowego programu nauczania. Największą jednak jej zaletą jest stworzenie możliwości porównania dwóch rzeczywistości, tak zdawałoby się podobnych, a tak bardzo się różniących, po to, by m.in. uświadomić sobie, że nawet w najtrudniejszych warunkach odwaga cywilna pozostaje niezbywalną wartością człowieka. Z całą pewnością publikacja ta przyczyni się do lepszego zrozumienia przez uczniów zarówno istoty systemu totalitarnego, jak i związanych z nim zachowań społecznych.

 Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja [rec.]

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Władza wbrew społeczeństwu

Krzysztof Popiński - Ideologiczne i polityczne uwarunkowania władzy komunistycznej w PRL. Cele władzy i metody ich osiągania 15
Nancy Aris - Ideologiczne i polityczne uwarunkowania władzy komunistycznej w NRD. Cele władzy i metody ich osiągania 51


Rozdział 2. Przyzwoitość w cenie

Kinga Hartmann, Teresa Korsak - PRL - rola i miejsce jednostki w systemach totalitarnych. Odwaga cywilna - obrona własnej niezależności w życiu codziennym 85

Marion Brandt - NRD - rola i miejsce jednostki w systemach totalitarnych. Odwaga cywilna - obrona własnej niezależności w życiu codziennym 129

 
Rozdział 3. Wrogowie ludu

Łukasz Kamiński, Krzysztof Popiński - Opozycja w państwie totalitarnym - od zbrojnego oporu do opozycji demokratycznej. Formowanie się opozycji w PRL oraz sposoby jej działania 157

Nancy Aris - Opozycja w państwie totalitarnym - od zbrojnego oporu do opozycji demokratycznej. Formowanie się opozycji w NRD oraz sposoby jej działania 207

 
Rozdział 4. Pomocna dłoń

Łukasz Kamiński - Znaczenie czynników zewnętrznych dla rozwoju opozycji i oporu społecznego w PRL 247

Marion Brandt - Znaczenie czynników zewnętrznych dla rozwoju opozycji i oporu społecznego w NRD 273

 
Rozdział 5. Opór i bunt

Grzegorz Strauchold, Krzysztof Popiński - PRL - najważniejsze próby zmiany rzeczywistości. Rola i znaczenie opozycji w procesie obalania dyktatury komunistycznej 299

Ehrhart Neubert - NRD - najważniejsze próby zmiany rzeczywistości. Rola i znaczenie opozycji w procesie obalania dyktatury komunistycznej 359

 

Wskazówki bibliograficzne

Wykaz ważniejszych skrótów

Spis ilustracji

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt