W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Robert Klementowski, Marek Zawadka

e-wojsko

format B5, 304 strony

ISBN 978-83-62584-91-8

Cena 28 PLN

zamów-new 

Spis treści:

Robert Klementowski, Wstęp 7

Wojciech Morawski, Powszechny obowiązek służby wojskowej - kilka uwag historyka 11

Dariusz Przybytek, Białe i czarne mundury w służbie urzędowej kartografii Śląska w XVIII wieku 21

Patrycja Ziomek, Uzdrowiska sudeckie wobec postanowień pierwszej konwencji genewskiej w kontekście wojny prusko-austriackiej (1866 r.) 31

Krzysztof Broński, Wojskowe dziedzictwo kulturowe z XIX i XX wieku jako zasób rozwojowy Polski południowo-wschodniej 45

Bartosz Pasterski, Cywilne i wojenne aspekty okupacji Gorlic podczas I wojny światowej w świetle pamiętników 63

Роман Масик, Участь промисловості і сільського господарства Східної Галичини у забезпеченні польського війська в міжвоєнний період 77

Rafał Igielski Baza gospodarcza Rosji Sowieckiej jako podstawa ekonomiczna wojny z Polską w latach 1919-1920 93

Mariusz Relich, Wojsko Polskie jako instytucja inicjująca i kształtująca rozwój motoryzacji w okresie międzywojennym 107

Anna Jarosz-Nojszewska, Emerytury zawodowych wojskowych w II Rzeczypospolitej 119

Damian Bębnowski, Mundur i ziemia. Casus Witolda Pileckiego jako ziemianina 131

Tomasz Przerwa, Wpływ Reichswehry i Wehrmachtu na projektowanie autostrad i modernizację dróg krajowych na Śląsku w latach 30. XX wieku 145

Bogusław Piotr Marks, Stosunki gospodarcze w okresie kampanii wrześniowej 1939 roku w oparciu o akta Szefa Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi 155

Marek Figura, Łukasz Staśkiewicz, Białorusini wobec polskiego osadnictwa wojskowego w  II Rzeczypospolitej 171

Patrick Starczewski, Przejawy militaryzacji procesu produkcyjnego - kadry pracownicze wrocławskich zakładów Linke-Hofmann Werke wświetle propagandy „Werkszeitung" 179

Aleksandra Arkusz, Stosunek żołnierzy Armii Czerwonej i Wojsk Wewnętrznych NKWD do ludności cywilnej na ziemiach polskich w latach 1944-1945 189

Jakub Kuśnierz, Trudna koegzystencja. Piławskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego a Armia Czerwona 1945-1947 197

Sylwia Straszak-Chandoha, Rola Wojska Polskiego w zasiedlaniu wsi Dolnego Śląska w latach 1945-1948 201

Grażyna Trzaskowska, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego jako konsumenci mięsa na tle problemów gospodarki mięsnej w Polsce w latach 1945-1956 211

Adriana Merta-Staszczak, Udział żołnierzy w odbudowie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1980 227

Zygmunt Woźniczka, Żołnierze-górnicy - między wojskiem, gospodarką a ideologią (1949-1959) 239

Dariusz Jarosz, Służba wojskowa w PRL jako problem badawczy historii społecznej 249

Grzegorz Miernik, „Zhańbiliście honor polskiego narodu, splamiliście honor polskiego żołnierza". Opinie o udziale Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w 1968 r. w wybranych źródłach 271

Krzysztof Popiński, Ewolucja wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce 1918-2016 289

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt