Społeczny wymiar turystyki

pod redakcją Elżbiety Kościk

e-tur-spol-maly

Książka z cyklu "" - spotkanie VI


VI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą zaowocowały tym razem, ze względu na olbrzymie zainteresowanie tematem ze strony zgłaszających się autorów, dwoma tomami. W tomie „Gospodarczy wymiar turystyki" znalazło się 20 tekstów, a w tomie „Społeczny wymiar turystyki" 26 artykułów. Tak duży oddźwięk dowiódł, że problematyka turystyczna, i to nie tylko w badaniach historycznych, jest jednym z żywszych zagadnień nurtujących polskie społeczeństwo. Nowością w serii „Spotkań" jest fakt, że każdy opublikowany tekst zaopatrzony został w streszczenie przełożone na język angielski, a także w tzw. słowa kluczowe - podane po polsku i angielsku. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę domową Wrocławskich Spotkań: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/

Wrocław 2011

ISBN 978-83-62584-04-8

Format B5, 351 stron, waga 587

Cena 38 PLN

 

 

Spis treści

Elżbieta Kościk- Wstęp

Bogdan Rok - Staropolscy duchowni na szlakach turystycznych Europy w XVIII wieku

Filip Wolański - Między turystyką a peregrynacją - kulturowe uwarunkowania fascynacji staropolskich podróżników przestrzenią miast

Piotr Badyna - Obserwacje flory i fauny Chin w pismach XVII-wiecznego podróżnika Michała Boyma - wybrane przykłady

Marek Cetwiński - Zanim odkryto Zakopane: pańskie wojaże, chłopskie pielgrzymki

Janusz Skodlarski - Turystyka w łódzkim środowisku robotniczym w okresie międzywojennym i w PRL

Dariusz Jarosz - „Demokratyzacja plaży" po polsku: „masy pracujące" a wczasy 1945-1956

Roman Macyra - Wypoczynek Wielkopolan 1950-1956: perspektywa lokalna

Anita Musialska - Turystyka w gminie Ścinawa

Franciszek Kusiak, Zdzisław K. Nowacki - Działalność oddziału wojskowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego

Daniel Koreś - Turystyka a wojsko w II Rzeczpospolitej. Zarys problemu

Krzysztof Nowacki - Udział Śląskiego Okręgu Wojskowego w organizacji pielgrzymek żołnierzy Wojska Polskiego do narodowego sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze w latach 1990-2010

Grzegorz Miernik - Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży szkolnej w schyłkowym okresie PRL (1984-1989)

Aneta Nisiobęcka - Wypoczynek letni dzieci i młodzieży jako przedmiot zainteresowania aparatu bezpieczeństwa w latach 1948-1967

Bartosz Kuświk - „Obozy pod specjalnym nadzorem..." Ochrona operacyjna obozów harcerskich na przykładzie województwa poznańskiego wlatach1946-1949

Krzysztof Popiński - Początki studenckiego ruchu turystycznego na przykładzie Wrocławia (1811-1945)

Jolanta Popińska - Turystyka studencka w czasach PRL na przykładzie Wrocławia (1945-1989)

Teresa Bogacz, Elżbieta Kościk - Walory turystyczne Wrocławia jako historycznie ukształtowanej jednostki osadniczej

Elżbieta Adamczyk - Atrakcyjność turystyczna miasta wielofunkcyjnego. Kraków jako ośrodek przyciągania turystów w przeszłości i obecnie

Krzysztof Broński - Rozwój uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej w Galicji

Piotr Franaszek - Turystyka uzdrowiskowa w Polsce południowo-wschodniej w okresie międzywojennym

Andrzej Synowiec - Rola uzdrowiska w Krzeszowicach w rozwoju turystyki zdrowotnej na przełomie XIX i XX wieku

Piotr Koryś, Maciej Tymiński - Kurorty przystacyjne. Otwock i Nałęczów jako miejsca wypoczynku w drugiej połowie XIX w. (1877-1914)

Wojciech Morawski - Karpaty Wschodnie. Próba rekonstrukcji krajobrazu historycznego

Beata Konopska - Społeczne skutki cenzury w kartografii turystycznej (1944-1981)

Piotr Sroka, Grzegorz Strauchold - Obraz Dolnego Śląska w przewodnikach i na mapach turystycznych z lat 1945-1956

Zygmunt Woźniczka - Obraz Górnego Śląska w XX wieku w świetle wybranych polskich przewodników turystycznych


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt