Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński i Marek Zawadka

spol-e

format B5, 352 strony

ISBN 978-83-948920-3-6

Cena 35 PLN

zamów-new 

Spis treści:

Tomasz Głowiński: Wstęp

I. Instytucje

Bogusław Piotr Marks: Kształtowanie się systemu giełd pieniężnych w pierwszych latach odrodzonej Polski (1918-1924)

Krzysztof Broński: Galicyjskie dziedzictwo instytucjonalne na progu polskiej niepodległości w 1918 roku - wybrane problemy

Paweł Grata: Budowa polskiego systemu podatkowego u progu niepodległości (1918-1921)

Regina Pacanowska: Ochrona znaków towarowych na ziemiach polskich w początkach XX wieku: między ideą a praktyką

Dariusz Grala: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw na starcie II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Oprocentowanie kapitału zbadane z wykorzystaniem modelu IS-LM

Damian Bębnowski, Rafał Matera: Przegląd regulacji praw własności w Polsce w pierwszych miesiącach niepodległości (listopad 1918 - luty 1919)

Elżbieta Słabińska: Państwowe instytucje rynku pracy w II Rzeczypospolitej. Aspekty prawno-organizacyjne

Cecylia Leszczyńska: Polska w świecie międzynarodowych finansów (1918-1939)

II. Społeczeństwo - struktura społeczna

Elżbieta Kościk: Liczba ludności, ruch naturalny i wędrówkowy oraz struktura zawodowa ludności Polski w okresie międzywojennym

Tomasz Gałwiaczek: Definicja i rozumienie patriotyzmu polskiego ziemiaństwa w świetle pamiętników z XIX-XX wieku

Aleksandra Ziober: Materiały rodzinne i majątkowe Radziwiłłów od XVI do XX wieku w zbiorach Aleksandra Czołowskiego zgromadzonych we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka

Daniel Koreś: U zarania armii. Portret zbiorowy oficerów tworzących zalążek polskiego Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych w październiku/listopadzie 1918 roku

Sławomir Kamosiński: Postawy Polaków wobec zmian wstrukturze gospodarki Polski u progu jej niepodległości

III. Społeczeństwo - Struktura narodowościowo-wyznaniowa

Dariusz Przybytek: Rzeczpospolita została odbudowana najpierw na mapie: (nie)naturalne granice II Rzeczypospolitej

Zygmunt Woźniczka: Zagłębie Dąbrowskie i Górny Śląsk u progu niepodległości. Zarys podobieństw i różnic postaw społecznych

Roman Masyk: Zmiany w strukturze gospodarczej i możliwościach przedsiębiorczości w Galicji Wschodniej w wyniku wojen 1914-1921

Krzysztof Popiński: Narodowe i religijne aspekty stanu wykształcenia w początkach II Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Morawski: Mniejszości narodowe wobec powstania II Rzeczypospolitej - obawy i nadzieje

Adam Czmuchowski:  Struktura etniczna jako czynnik w odbudowie państwa polskiego

 

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt