Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich

Gościwit Malinowski

e-HELLmini

Dziś, kiedy wyjazd do pięknej Grecji jest bardzo utrudniony, a właściwie niemożliwy mamy szansę oglądać ją jedynie na zdjęciach, filmach i w książkach. Do jednej z takich książek chcielibyśmy właśnie Państwa zachęcić. Jest to publikacja absolutnie wyjątkowa, w której zebrano wszystkie interesujące fakty z wielowiekowych relacji polsko-greckich. Blisko 200 krótkich, świetnie napisanych z wybitnym znawstwem tematu i nie bez humoru rozdziałów przybliża nam Grecję do Polski i Polskę do Grecji. Autorem książki „HELLENOPOLONICA. MINIATURY Z DZIEJÓW POLSKO-GRECKICH" jest Gościwit Malinowski profesor filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, którego znakomite pióro Państwu polecamy.

770 stron z ilustracjami kolorowymi

format B5,

oprawa twarda,

papier kredowy, waga 2kg

wydanie I

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski

Wrocław 2020

ISBN 978-83-66240-06-3

Cena 65 PLN

zamów-new

Spis treści

0. Przedmowa 0.1. Od autora 0.2. Drogi z ziemi greckiej do polskiej 0.3. Periodyzacja dziejów polsko-greckich

1. Prehistoria 1.4. Graecopithecus 1.5. Greckie i polskie dzieci mitochondrialnej Ewy i Y-chromosomalnego Adama 1.6. Neolityzacja ziem polskich a Hellada 1.7. Relacje pragrecko-prasłowiańskie w rodzinie indoeuropejskiej 1.8. Bałtycki bursztyn w Mykenach 1.9. Cyklopie mury w Maszkowicach 1.10. Szklane paciorki z Dacharzowa i Kietrza

2. Grecja archaiczna i klasyczna a ziemie polskie (ok. 600 - ok. 300 p.n.e.) 2.11. Eridanos i bursztyn a ziemie polskie 2.12. Neurowie - pierwsza grecka relacja o ziemiach polskich 2.13. Chotyniec - grecka amfora w scytyjskim obozowisku 2.14. Kernos spod Wojnicza

3 Grecja hellenistyczna i rzymska a ziemie polskie (ok. 300 p.n.e. - ok. 200 n.e.) 3.15. Celtowie i Atena Alkidemos 3.16. Czy Celtowie na terenach przyszłej Polski pisali po grecku 3.17. Strabon, Lugiowie i kultura przeworska 3.18. Klaudiusz Ptolemeusz - Wielka Germania i Sarmacja Europejska 3.19. Szklana ryba z Czarnówka - importy rzymskie z greckiej części imperium

4. Grecja późnoantyczna i wczesnobizantyjska a ziemie polskie (ok. 200 - ok. 880) 4.20. Skąd się wzięli Słowianie - Priskos i Prokopiusz 4.21. Teofylakt Simokatta - Słowianie znad zachodniego Oceanu

5. Epoka przedpiastowska (ok. 880-966) 5.22. Metody i książę Wiślan (ok. 880) 5.23. Hystera z Przemyśla 5.24. Konstanty Porfirogeneta i Michał Wyszewic

6. Epoka wczesnopiastowska (966 - ok. 1100) 6.25. Język grecki w Polsce - początki 6.26. Św. Nil i św. Wojciech 6.27. Tropie, czyli Zawrót nad Dunajcem - enigma obrządku słowiańskiego w Polsce 6.28. Bolesław Chrobry - pierwsze poselstwo do Grecji 6.29. Stauroteka Lednicka i Anastazy Korsunianin 6.30. Greckie tabliczki z Podebłocia 6.31. Mieszko II - pierwszy Polak mówiący po grecku 6.32. Bogurodzica 6.33. Grecy, Słowianie i barbarzyńcy na Wolinie

7. Epoka krucjatowa (ok. 1100 - 1364) 7.34. II krucjata - pierwszy Polak znany Grekom 7.35. Bizantyjskie inspiracje w herbie Śląska 7.36. Wincenty Kadłubek i olofagus 7.37. Półkrwi Greczynki, żony polskich władców 7.3

8. Ikony greckie w łacińskich kościołach Rzeczypospolitej 7.39. Marcin Polak i jego bestseller 7.40. Guillaume de Machaut i śląskie itinerarium króla Cypru Piotra 173 8. Pierwsze kontakty Polski ze światem greckim via Ruś (1347-1385) 8.41. Jan VI Kantakuzen - pierwsza ingerencja Greków w sprawy polskie 8.42. Kazimierz Wielki - najstarszy zachowany list Polaka po grecku 8.43. Jakub Grek ze Lwowa (1382)

9. Nasilenie kontaktów polsko-litewskich i bizantyjskich (1386-1453) 9.44. Język grecki w Polsce - XIV i XV stulecie 9.45. Cyprian i Focjusz 9.46. Nil nisi bene 9.47. Andreas Chrysoberges 9.48. Cypr i Jagiellonowie 9.49. Izydor kijowski 9.50. Poemat o Warneńczyku 9.51. Laskaris Kananos - Gdańsk, Lubeka, Peloponez 9.52. Laonikos Chalkokondyles i czarna propaganda

10. Humanizm i hellenizm w Polsce Jagiellonów (1454-1556) 10.53. Nie udawaj Greka - Baliński z Olkusza 10.54. Maria Paleologina 10.55. Mikołaj Korniakt - legendarne początki greckiego handlu w Rzeczypospolitej 10.56. Kanonik warmiński Mikołaj Kopernik 10.57. Włoskie początki nauczania greki w Polsce 10.58. Franciszek Lismanin - z Padwy, z Korfu i z Krakowa 10.59. Tajemniczy V.T. i początki greki humanistycznej w Polsce 1531 roku

11. Apogeum kontaktów polsko-greckich (1557-1619) 11.60. Heraclides Jacobus Basilicus Despotes & Ciprianus Siradensis Basilicus (1557) 11.61. Giacomo da Chio alias Jakub Paleolog 11.62. Greka w Polsce przełomu XVI i XVII wieku 11.63. Iwan Fedorowicz 11.64. Jan Kochanowski 11.65. Grecki Lwów - rekonesans 11.66. Oko proroka 11.67. Konstanty Korniakt i jego ród 11.68. Rzymskie Hellenopolonicum 11.69. Rycerze i rabusie - Z diabłem sprawa 11.70. Karol Franciszek Korniakt 11.71. Żydzi, Grecy i Ormianie 11.72. Małmazja 11.73. Grecy w Zamościu 11.74. Dominikos Theotokopoulos w Siedlcach 11.75. Stanislaus Niegossevius 11.76. Naśladowcy św. Grzegorza z Nazjanzu - grecka poezja wileńskich jezuitów 11.77. Greckie graffiti w Synkowiczach 11.78. Wizyty mnichów, patriarchów i zwykłych obieżyświatów greckich 11.79. Jeremiasz II Tranos 11.80. Jakovos Miloitis

12. Ochłodzenie relacji (1620-1696) 12.81. Teofanes III - odtworzenie hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej 12.82. Papa Synadinos o niepowodzeniach Osmana II pod Chocimiem 1621 r. 12.83. Szpiedzy, tłumacze, pośrednicy - casus Wewellego 12.84. Cyryl Lukaris 12.85. Macieja Ambroskiego parafraza Psalmu 12.86. Samuel Kmicic i Anna de domo Kantakuzen 12.87. Ucieszna dygresyja Samuela Twardowskiego, czyli wzmianka jak Konstantynopol wzięto 12.88. Manuel Korfiński - mistrz tkacki 12.89. Grecy u Chmielnickiego: patriarcha Paisjos, metropolita Joasaf, kupcy z Nieżyna 12.90. Obraz „Ecce Homo" z kaplicy Konstantyna XI Paleologa 12.91. Moldavo-Lacone i Jaksa nad Amurem

13. CZASY SASKIE (1696-1767) 13.92. Pijany ambasador i kolumna wężowa na Hippodromie w Konstantynopolu 13.93. Mołdawia i fanarioci 13.94. Vasilios Vatatzes 13.95. Dom Grecki w Myślenicach - uchodźcy z północnej Grecji i handel winem 13.96. Voltaire, Woulgaris i Siestrzeńcewicz

14. Czas reform i upadku (1768-1796) 14.97. Kalisz i Grecka Górka 14.98. Święto Jordanu w Poznaniu 17 stycznia 1778 AD 14.99. Jan Konstanty Żupański - syn handlarza win z Tessalii 14.100. Grecy w Piotrkowie Trybunalskim 14.101. Grecy w Opatowie 14.102. Grecka cerkiew w Lublinie 14.103. Grecka cerkiew w Warszawie 14.104. Afanasij Łotocki o greckich początkach eparchii warszawskiej 14.105. Mariupol - Μαριούπολη 14.106. Laskarysowie wileńscy 14.107. Demetraki Paleologowie 14.108. Jakub Frank 14.109. Jak Józef Wybicki umknął Grekom 14.110. Zofia de domo Glavani (Clavone) primo voto Witt secundo voto Potocka 14.111. Maria de Cumano Schütter 14.112. Drobne ogłoszenia „greckie" z XVIII-wiecznych gazet 14.113. Skilitsi, poseł carycy Katarzyny

15. Epoka napoleońska i filhelleńska (1797-1831) 15.114. Adamandios Korais i portrecista Smolki 15.115. Rzeczpospolita Polsko-Grecka 15.116. Michał Komburlej 15.117. Józef Bożek i Aleksander Ipsilantis 15.118. Filhellenizm w Polsce 15.119. Greckie Towarzystwo Filantropijne w Odessie 15.120. Aleksander Ipsilantis i Julia Wąsowiczówna 15.121. Polscy filhellenowie 15.122. Franciszek Mierzejewski (24.10.1786-16.07.1822 Peta, Grecja) 15.123. Franciszek Grzymała i rok 1821 15.124. Demetriusz Gobdelas w Warszawie 1822 roku 15.125. Noc Listopadowa - Polacy i Grecy, casus Franciszka Zabłockiego 15.126. Dimitrij Kuruta i Noc listopadowa 15.127. Filip Papa-Fiedorow 15.128. Greczynka Teofania, Lascaris i okrutny kasztelan 15.129. „Spalenie okrętu tureckiego przez Greków"

16. Powstańcy, emigranci, rewolucjoniści (1832-1864) 16.130. Maria Kalergis 16.131. Michał Kirkow 16.132. Gołuchów 16.133. Florian Braunek 16.134. Andrzej Kaliński, Andreas Kallinskis-Roidis, Andreas Kallinskis - rojaliści 16.135. Legion Mickiewicza w Grecji 16.136. Kajetan Saski 16.137. Polska osada w Tesalii 16.138. Antoni Oppeln-Bronikowski i tłumaczenia Platonowego Meneksenosa 16.139. Generał Kostanda 16.140. Dimitrios Mawros, adiutant „Wieszatiela" 16.141. Leonidas Zellner, grekobawarczyk

17. Czas pracy organicznej (1865-1918) 17.142. Teodoridi i Jankulio, carscy cenzorzy w Warszawie 17.143. Garbatka Letnisko 17.144. Sadyk Pasza i Irena Teoscolo 17.145. Generał Konstanty Smoleński 17.146. Zygmunt Mineyko 17.147. Prozerpina Manaris (Περσεφόνη Μανάρη) 17.148. Mineyko i Dodona 17.149. Dziennikarstwo greckie A.D. 1897 17.150. Cmentarz polski w Rethymno 17.151. Majcher na hydrobudowie 17.152. Kasiarze 17.153. Monetarna Unia Łacińska 17.154. Constantin Carathéodory we Wrocławiu 17.155. Jacek Malczewski - „Portret Polikseny Chilaiditi"

18. Jak wolni z wolnymi (1919-1939) 18.156. Front salonicki 1917 roku i Stefan Garczyński 18.157. 11 listopada 1918 - relacje dyplomatyczne odrodzonej Polski i Grecji 18.158. Wielkopolska Beocja 18.159. Wincenty Gorzycki Walka Grecji o niepodległość w wieku XIX 18.160. Kalendarz gregoriański czy nowojuliański? 18.161. Wenizelos w Warszawie 18.162. Józef Piłsudski w Atenach 18.163. Konsul Albert Nehama 18.164. Towarzystwo polsko-greckie 18.165. Greckie Radio Katowice 18.166. Konrad Wrzos Rewolucja w Grecji 18.167. Katastrofa lotnicza pod Malakasą 1 grudnia 1936 r. 18.168. PZL P. 24 18.169. Ziemia z Mesolongi 18.170. Grecy i Polacy w Związku Sowieckim

19. Wojny i okupacje (1939-1948) 19.171. Alexander Godis z Salonik 19.172. Leonarda Szajnowicz i Joannis Lambrianidis 19.173. Emil Leyk 19.174. Polacy w greckim ruchu oporu w II wojnie światowej 19.175. Edward Sojka na Akropolu 19.176. Cichociemni w Grecji 19.177. Żółwie greckie w Warszawie 1941 roku 19.178. Ppor. Jerzy Papadopulos 19.179. Doktor Grzegorz Sotiridis Sotirow 19.180. Głubczyckie Saloniki, Salamo Aruch i Jacques „Jacko" Razon 19.181. „żadnych Polaków, Greków ani innych straży pożarnych"

20. Czas uchodźców (1949-1984) 20.182. Polska Kronika Filmowa 21 lipca 1948 r. 20.183. Kontyngenty uchodźców 20.184. „Korekta" granic z 1951 roku i greckie Krościenko 20.185. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Służba Bezpieczeństwa wobec politycznych wyborów greckich uchodźców 20.186. Pomnik Belojanisa w Krościenku 20.187. Thanasis Kamburelis i komputer ODRA 20.188. Jacek Silber vel Czesław Śliwa - Konsul generalny Republiki Austrii 20.189. Grecy a stan wojenny w Polsce - Michel Pablo 20.190. Grecy internowani w stanie wojennym 20.191. „Polo-Grecy" 20.192. Nikos Kotzias o Polsce

21. Współczesność (po 1985) 21.193. Górski, Gmoch, Warzycha i inni - Polacy w greckim futbolu 21.194. Dimitrios Antonopulos i polichromie w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce 21.195. Kazantzakis skłusowany 21.196. Grecja w polskiej kampanii wyborczej 2015 roku

00. POSŁOWIE, SPIS ILUSTRACJI, INDEKS OSÓB, ILUSTRACJE


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt