Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich

pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Krzysztofa Popińskiego

gosp-5-front-okladki

Książka z cyklu "" - spotkanie V

Tym razem swoje badania zaprezentowało ponad 40 autorów z głównych ośrodków akademickich w Polsce. Przedmiotem dociekań naukowych były związki i wpływy szeroko rozumianej wojskowości na historię gospodarczą i społeczną ziem polskich. Zamieszczone teksty odnoszą się głównie do dziejów XIX i XX w., choć nie brak i naukowych wypraw w dzieje epok wcześniejszych.

Wrocław 2010

ISBN 978-83-88178-95-5

Format B5, 536 stron

Cena 39 zł

 

 

 


Spis treści

Tomasz Głowiński - Wstęp

Marek Cetwiński - Wojna i gospodarka w okresie piastowskim. X-XII wiek

Andrzej Pieczewski - Element ekonomiczny w polskiej myśli irenologicznej (do końca XIX w.)

Piotr Badyna - Jakub K. Haura - o potrzebach stanu wojskowego

Przemysław Pluciński - Stan wojskowy i jego miejsce w strukturze społecznej. Próba identyfikacji

Adam Czmuchowski - Znaczenie przemysłu metalurgicznego dla produkcji zbrojeniowej w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w XVI-XIX w. na przykładzie klucza zakładów samsonowskich

Elżbieta Adamczyk - Czynnik militarny w rozwoju lokalnym - szansa czy bariera rozwoju miasta

Piotr Franaszek - Finansowe aspekty powstania „Twierdzy Kraków" w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Marek Burak - Rola Cesarsko-Królewskiej Szkoły Politechnicznej we Lwowie i jej słuchaczy w  kształtowaniu polskich kadr wojskowych u  progu niepodległości

Bogusław Piotr Marks - Powiatowy Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w  Piotrkowie w strukturze wojskowych organów werbunkowych w okresie I  wojny światowej

Grzegorz Strauchold, Dariusz Przybytek - Społeczeństwo i gospodarka Polski w   kartografii politycznej doby odrodzenia Rzeczypospolitej i  późniejszych zmian granicznych

Aldona Podolska-Meducka - Komisje rekwizycyjne polskiego systemu świadczeń wojennych po wojnie z bolszewikami

Maria Pasztor - Żołnierze-ochotnicy i ich rola w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku

Tomasz Głowiński - Gospodarcze funkcje garnizonów KOP na przykładzie Garnizonu KOP „Iwieniec" 1924-1939

Paweł Skubisz - Wpływ Korpusu Ochrony Pogranicza na modernizację Kresów Wschodnich (1924-1939)

Łukasz Paprotny - Militarne uwarunkowania struktury przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich

Michał Zawisza - Rola przemysłu zbrojeniowego w gospodarce województwa kieleckiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Anna Jarosz-Nojszewska - Świadczenia rentowe dla inwalidów wojennych w II RP w latach 1918-1926

Jerzy Łazor - Wywóz polskiego sprzętu wojskowego do Palestyny w okresie międzywojennym

Krzysztof Popiński - Finansowe uwarunkowania rozwoju polskiego potencjału militarnego w latach 1936-1939

Marek Figura - Ekonomiczne przyczyny II wojny światowej w  ocenie Władysława Studnickiego

Wojciech Morawski - Ekonomiczny kontekst wyścigu zbrojeń. Próba systematyzacji

Paulina Matera, Rafał Matera - Dzielenie kosztów obrony w polityce USA na   przykładzie umowy offsetowej z RFN w   czasie kadencji Richarda Nixona

Zygmunt Woźniczka - Dewastacje i demontaże przemysłu na Górnym Śląsku dokonywane przez Armię Czerwoną wiosną 1945 roku

Kamil Kowalski - Geneza UNRRA. Negocjacje mocarstw i  podstawy programowe

Roman Macyra - Wielkopolska a wojsko 1945-1950: próba bilansu

Dariusz Jarosz - Wojna, zbrojenia, wojsko - jako „strachy codzienne" Polaków w latach 1945-1956

Grzegorz Miernik - Co Kielecczyzna zawdzięcza towarzyszowi Kim Ir Senowi?

Łukasz Dwilewicz - Wojskowe grupy operacyjne w stanie wojennym (grudzień 1981 - lipiec 1983) - wybrane problemy

Sławomir Kamosiński - Wkład Pomorskiego Okręgu Wojskowego w   rozwój gospodarki narodowej w okresie PRL - zarys problemu

Marek Zawadka - Zagospodarowanie mienia przejętego w Polsce od wojsk Federacji Rosyjskiej (1993-2000)

Krzysztof Broński - Poaustriackie dziedzictwo wojskowe w  Małopolsce i problemy jego rewitalizacji

Dariusz Grala - Wpływ zamówień MON na modernizację sił zbrojnych oraz tempo wzrostu produkcji w  Polsce w latach 1995-2006

Mateusz Rak - Znaczenie przemysłu ciężkiego dla produkcji zbrojeniowej na Dolnym Śląsku w latach 1918-1945 na przykładzie Linke-Hoffmann-Werke

Elżbieta Kościk - Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku po II  wojnie światowej

Katarzyna Pawlak - Wpływ II wojny światowej na życie gospodarczo-społeczne małego miasta dolnośląskiego na przykładzie Boguszowa

Franciszek Kusiak, Zdzisław Nowacki - Zaangażowanie żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego w życie gospodarcze Dolnego Śląska

Bartosz Kruk - Militaryzacja Polskich Kolei Państwowych na przykładzie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu w latach 1945-1949

Piotr Jakuboszczak - Prace podchorążych Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych na rzecz gospodarki Dolnego Śląska w latach 1946-1967

Anita Musialska - Żołnierze Śląskiego Okręgu Wojskowego w  odbudowie kościoła św. Elżbiety we  Wrocławiu po pożarach z lat 1975 i 1976

Adriana Merta - Udział żołnierzy w akcjach przeciwpowodziowych we Wrocławiu w 1997 r.

Teresa Bogacz - Rola historycznych obiektów militarnych w kształtowaniu funkcji turystycznych na przykładzie twierdz w Kłodzku i Srebrnej Górze

Dorota Kusiak - Kształcenie kobiet na oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt