Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. Robert Klementowski, Krzysztof Popiński

e-ewolucji

Zarówno wzrost znaczenia państwa w krajach Zachodu, jak i jego omnipotencja w krajach komunistycznych po 1945 r. odcisnęły piętno na funkcjonowaniu edukacji. W czasach zimnej wojny wszędzie malało znaczenie oddolnych społecznych inicjatyw w zakresie szkolnictwa. Jego prowadzenie stawało się domeną instytucji państwowych, częścią większej scentralizowanej polityki gospodarczej i społecznej państwa. Z kolei wyzwania współczesnego świata wydają się wymagać ponownego zdefiniowania celów i metod edukacji. Być może zyskają na popularności hasła decentralizacji systemów szkolnych, choć nie jest to na razie przesądzone.

Niniejszy tom tworzy piętnaście tekstów powstałych na bazie referatów wygłoszonych w trakcie XIV Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w 2019 r. W większości dotyczą problematyki edukacji na ziemiach polskich po 1945 r.

format B5, 264 strony

ISBN 978-83-66292-02-4

Cena 32 PLN

zamów-new

 


Spis treści:

Robert Klementowski, Krzysztof Popiński Wstęp.................. 7

Tadeusz Janicki Formy i rola oświaty rolnej w budowie „Spichlerza Rzeszy" w Kraju Warty (1939-1945)................... 9

Jan Miłosz Edukacja w socjalistycznym mieście. Szkolnictwo i jego wpływ na rozwój miasta Poznania w latach 1945-1973...... 23

Dariusz Jarosz Chłopi wobec oświaty w Polsce Ludowej........... 53

Adriana Merta-Staszczak Przeciwdziałanie analfabetyzmowi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950.................. 75

Jakub Kuśnierz Szkoła Przysposobienia Przemysłowego w Piławskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego jako „kuźnia" przyszłych pracowników zakładu............. 87

Bartosz Kruk Szkoły kolejowe na Dolnym Śląsku na tle reform szkolnictwa zawodowego po II wojnie światowej. Zarys problemu 95

Karolina Rybicka Niezrealizowana koncepcja utworzenia Muzeum Miedzi w podziemiach Zakładów Górniczych „Lena" w Wilkowie...... 111

Robert Klementowski Oswajanie niewidzialnego. Pierwsza dekada „atomowej" edukacji w świetle prac Państwowej Rady do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Atomowej.......................... 119

Jacek Jędrysiak Aspekty społeczne i gospodarcze służby absolwentów szkół wyższych w ludowym Wojsku Polskim w latach 1973-1980... 137

Krzysztof Popiński Ewolucja polskiego szkolnictwa wyższego 1918-2018................ 157

Dariusz Grala Rozwój studiów MBA w Polsce w latach 1989-2016. Początki i ewolucja kształcenia na potrzeby praktyki gospodarczej 185

Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz Kształcenie zawodowe dziennikarzy w epoce generała Franco............ 201

Regina Pacanowska Edukacja na rzecz przedsiębiorczości. Kontekst historii przedsiębiorczości i public history.......................... 213

Jarosław Kinal Od Edukacji 1.0 do Edukacji 4.0. Modele kształcenia nauczycieli od historii do współczesności.......................... 229

Tomasz Olejniczak, Anna Pikos Teoria ciągłości: definicja, operacjonalizacja i propozycja programu badawczego.. 241

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt