Centrum staromiejskie we Wrocławiu

red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska

e-centrum

Stare Miasto obejmuje najstarszą część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodzącą się jeszcze z XIII-wiecznego miasta lokacyjnego, a także przylegające po zachodniej stronie do centrum osiedla, historycznie należące do Przedmieścia Mikołajskiego. Od strony południowej jego obecną granicę stanowi nasyp kolejowy, zaś północna biegnie wzdłuż rzeki Odry. W obrębie tej części miasta znajdują się najważniejsze zabytki stolicy Dolnego Śląska: Stary Ratusz i zabudowa Rynku, Uniwersytet Wrocławski, świątynie parafialne i klasztorne o gotyckim rodowodzie, obiekty poklasztorne, takie jak obecne Ossolineum, pełniące ważną rolę na mapie kulturalnej miasta, rezydencje dawnej śląskiej arystokracji z Pałacem Królewskim na czele oraz okazałe, modernistyczne domy towarowe i banki. To również jedna z najlepiej zachowanych, a po części i odbudowanych ze zniszczeń wojennych, części dawnego Wrocławia, która do dzisiaj pozostaje najważniejszą, reprezentacyjną dzielnicą miasta.

W listopadzie 2015 r. w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu odbyła się już szósta z kolei, sesja popularnonaukowa z cyklu poświęconego wrocławskim przedmieściom. Tematy ponad 30 referatów wygłoszonych na niej przez naukowców uniwersyteckich, muzealników, archiwistów i pasjonatów dziejów regionalnych dotyczyły historii, architektury i życia codziennego centrum staromiejskiego od średniowiecza po czasy współczesne. Efektem wspomnianej sesji jest oddawana obecnie w ręce Czytelnika publikacja stanowiąca wartościowe, naukowe uzupełnienie licznych przewodników i albumów poświęconych temu kwartałowi Wrocławia.

oprawa miękka, format B5, 254 strony + 48 stron kolorowych fotografii

waga do przesyłki 560g

Cena 34

zamów-new

 


Spis treści:

Maciej Łagiewski - Wstęp  7

I. Centrum staromiejskie w średniowieczu

Tomasz Kastek, Roland Mruczek - Średniowieczne obwarowania i fortyfikacje Wrocławia w świetle odkryć w rejonie Narodowego Forum Muzyki   10

Maciej Krzywka - Podsumowanie badań średniowiecznych kramów bogatych we Wrocławiu  37

Roman Stelmach - Źródła archiwalne do dziejów kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety zachowane w zbiorach wrocławskiego Archiwum Państwowego  46

Łukasz Krzywka, Rafał Eysymontt - Budynek dawnego szpitala Bożego Grobu na rogu ulic Kazimierza Wielkiego  i św. Mikołaja we  Wrocławiu  58

Marek Burak - Wrocławski Arsenał Miejski  65

II. Przemiany w dobie baroku

Arkadiusz Wojtyła - Barokowe fundacje architektoniczne w północnej części lewobrzeżnego Wrocławia jako wyraz konsolidacji enklawy katolickiej w protestanckim mieście  79

Filip Maria Muszyński - Akademia jezuicka we Wrocławiu jako przykład kontrreformacji  87

Małgorzata Wyrzykowska - Modne pałace i siedziby lojalistycznej arystokracji habsburskiej i cesarskich urzędników we Wrocławiu doby baroku  93

Daniel Wojtucki - Miejsca i urządzenia do wykonywania wyroków sądowych we wczesnonowożytnym Wrocławiu  102

III. Wiek XIX i XX - rozwój architektoniczny i urbanistyczny

Maria Zwierz - Ulica Świdnicka - główna arteria staromiejskiego centrum Wrocławia  118

Marta Ostrowska-Bies - Połączyć nowe ze starym. Twórczość Karla Grossera na wrocławskim Starym Mieście w świetle ówczesnej doktryny konserwatorskiej  132

Jolanta Gromadzka - Pałac Ballestremów we Wrocławiu  139

Jolanta Gromadzka, Daria Dorota Pikulska - Dawny budynek Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu  150

IV. Sztuka i  rzemiosło

Marek Kwaśny - Johann Jacob Eybelwieser - najsłynniejszy malarz barokowego Wrocławia?  161

Izabela Towarnicka - Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882) - złotnik wrocławski ze Starego Miasta  171

Tomasz Sielicki - Kanonenhof - zapomniana wrocławska ludwisarnia  183

Joanna Subel - Życie muzyczne Wrocławia w centrum miasta w XIX stuleciu  203

V. Centrum staromiejskie Wrocławia po 1945 roku

Halina Okólska - Aleksander Niżyński, jeden z pierwszych polskich wrocławian w 1945 roku  213

Magdalena Mularczyk - Stanisław Kulczyński (1895-1975) i jego udział w ratowaniu zabytków Wrocławia  218

Tomasz Głowiński - W pogoni za wrocławskim złotem. Banki w Breslau po 6 maja 1945 roku w relacjach pełnomocnika Narodowego Banku Polskiego 227

Wykaz skrótów  241

Wykaz cytowanych nazw ulic i placów Wrocławia (niemiecko-polski)  243

Indeks osób 245

Wrocławski Rynek, historia Wrocławia, Breslau


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt