Otwarta księga

Zrozumieć historię - kształtować przyszłość

Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949

praca zbiorowa pod redakcją Kingi Hartmann

autorzy: Małgorzata Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Tobias Weger, Kazimierz Wóycicki

Lata 1933-1949 to niewątpliwie najtrudniejszy okres w historii obu krajów w XX wieku, między obydwoma nacjami rozegrały się niezwykle dramatyczne procesy, których skutki odczuwalne są do dzisiaj. Książka składa się z 20 rozdziałów, podzielonych na trzy okresy, obejmujące lata 1933-39, 1939-1945; 1945-1949. Każdy zawiera opis tematu, zdjęcia, mapki oraz teksty źródłowe. W publikacji zamieszczone są również wspomnienia świadków historii. Do książki dołączona jest płyta DVD z dokumentalnym filmem „Rozmowy ze świadkami historii".

978-83-88178-56-6, 316 stron kolor, kreda, format B5, oprawa miękka, DVD

cena 35 zł

 

zamow

 

 

 

Spis treści

CZĘŚĆ I 1933-1939

1. Niemcy nazistowskie i ich polityka dyskryminacyjna w latach 1933-1939

2. Polityka narodowościowa ZSRR pod rządami Stalina

3. Polska między Niemcami a Rosją. Dylematy polskiej polityki zagranicznej

4. Polityka europejska w latach 1938-1939 i Pakt Hitler-Stalin

 

CZĘŚĆ II 1939-1944

5. Wojna obronna Polski i początki okupacji polskiego terytorium

6. Polska podczas okupacji niemieckiej 1939-1945

7. Ziemie polskie pod okupacją radziecką 1939-1941 i 1944-1945

8. Przesiedlenia ludności niemieckiej i osiedlanie jej w okupowanej Polsce

9. Deportacje Polaków do ZSRR 1940-1941 i losy zesłańców

10. Polski rząd na uchodźstwie wobec problemów Europy

11. Polskie Państwo Podziemne

12. Opozycja antyhitlerowska na przykładzie „Kręgu z Krzyżowej"

13. Polityka przywódców koalicji antyhitlerowskiej wobec Polski i Niemiec

14. Konferencja poczdamska

 

CZĘŚĆ III 1945-1949

15. Przesiedlenie ludności polskiej z ziem włączonych do ZSRR w latach 1944-1947

16. Ucieczka i wypędzenie niemieckiej ludności po 1945 r.

17. Osadnictwo polskie na ziemiach włączonych w 1945 r.

18. Przyjmowanie uchodźców i uciekinierów w radzieckiej strefie okupacyjnej oraz w NRD

19. Pamięć historyczna

20. Rozrachunek z przeszłością

Świadkowie historii

Kalendarium 1933-1949

Literatura uzupełniająca (wybór)

Wykaz skrótów

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

O Autorach

Partnerzy projektu

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional