Otwarta księga

Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą

Seria wydawnicza

Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą powstały w 2005 roku. Inicjatywa ta pojawiła się w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Historii Gospodarczej ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i zmaterializowała się w postaci stałej współpracy obu podmiotów. Od początku Spotkań wsparli je też pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej i Katedry Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Szybko pomysł znalazł uznanie kolejnych historyków „od gospodarki" z innych polskich uczelni i miast.

W ramach Wrocławskich Spotkań ukazują się od 2006 roku kolejne tomy, które z czasem złożyły się na prezentowaną poniżej serię.

Spotkanie I (2006)

- Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy.  W 60-lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku, pod redakcją Elżbiety Kościk i Tomasza Głowińskiego

Spotkanie II (2007) 

- Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod redakcją Elżbiety Kościk i Tomasza Głowińskiego

Spotkanie III  (2008)

- Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Krzysztofa Popińskiego

Spotkanie IV (2009)

- Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod redakcją Elżbiety Kościk i Tomasza Głowińskiego

Spotkanie V (2010)

- Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Krzysztofa Popińskiego

Spotkanie VI (2011)

- Społeczny wymiar turystyki, pod redakcją Elżbiety Kościk

- Gospodarczy wymiar turystyki, pod redakcją Elżbiety Kościk

 Spotkanie VII  (2012)

- Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Marka Zawadki

- Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod redakcją Elżbiety Kościk i Roberta Klementowskiego

 Spotkanie VIII (2013)

 - Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich , pod redakcją Elżbiety Kościk

- Od powietrza, głodu, ognia i wojny..., pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Elżbiety Kościk

Spotkanie IX (2014)

- Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Roberta Klementowskiego 

- Na lądzie, w wodzie i  w  powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Roberta Klementowskiego

Spotkanie X (2015)

- Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod redakcją Tomasza Głowińskiego

- Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod redakcją Tomasza Głowińskiego

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional