Otwarta księga

Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne

red. Marcin Dębicki, Julita Makaro

Jak wynika z cyklicznie dokonywanych pomiarów, w ostatnich latach Polacy nie zmienili swej szczególnej sympatii wyrażanej pod adresem obu południowych sąsiadów. Słowaków (i Czechów) bardzo lubimy i nie obrażamy się o takie „drobiazgi", jak oskarżenia pod adresem Polaków, że eksportują na Słowację (i do Czech) produkty spożywcze złej jakości. Prezentowane w tomie teksty pokazują, że brak antagonizmów skutkuje deficytem wzajemnych wyobrażeń, zatem może należy przede wszystkim zaakcentować ową pokojową naturę danej koegzystencji i cieszyć się, że dwóch sąsiadów, wbrew licznym przykładom z wielu części świata, po prostu czuje do siebie uogólnioną sympatię, której nie mącą doraźne ekscesy polityków (na przykład afera z żywnością)? Jakże bowiem rzadko badacz społeczny może skonstatować, że relacje między danymi - sąsiednimi - nacjami są więcej niż poprawne?

ISBN 978-83-62584-94-9

Format A5, 316 stron

Cena 26 zł

zamow


e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional