Otwarta księga

Sąsiedztwa III RP - Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne

pod redakcją Marcina Dębickiego i Julity Makaro

 

Wrocław 2012

 Format A5, waga 370g

 ISBN 978-83-62584-16-1

 Cena 18 PLN

 zamow


 

Spis treści

I. SĄSIEDZTWO POLSKO-LITEWSKIE: UJĘCIA OGÓLNE

 Marcin Dębicki, Julita Makaro

 Dwie dekady sąsiedztwa polsko-litewskiego - kluczowe kwestie. Wprowadzenie

 Marcin Dębicki

 Skojarzenia Polaków zLitwą i Litwinami. Materiały do hipotetycznego ujęcia problemu

 Irena Wolska-Zogata

 Sąsiedztwo polsko-litewskie. Analiza portali internetowych poświęconych Kresom

 Bożena Domagała

 Stosunki polsko-litewskie w dyskursie publicznym na przykładzie Wspólnoty Kulturowej „Borussia" w Olsztynie oraz Ośrodka „Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów" w Sejnach

II. RÓŻNE WYMIARY POGRANICZA

Swietłana Czerwonnaja

Kościół katolicki na pograniczu polsko-litewskim: strategia pojednania i zjednoczenia wiernych?

Tomasz Lewandowski

W sąsiedztwie granicy. Znaczenie transgraniczności dla mieszkańców Puńska

Andrzej Sakson

Losy ludności autochtonicznej Kraju Kłajpedzkiego i Mazur - podobieństwa i różnice

III. MNIEJSZOŚĆ POLSKA NA LITWIE

Miłosz J. Zieliński

Mikrokosmos zinnej perspektywy: Wileńszczyzna w oczach Polaków osiadłych tam w minionym 20-leciu. Uwagi do badań nad zagadnieniem

Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Język polski na Wileńszczyźnie w kontekście polsko-litewskiej „gry interesów"

Aleksandra Komoda

Rola społeczeństwa litewskiego w walce o niepodległość i kształtowanie się wolnej Republiki Litewskiej po 1990 roku (ze szczególnym uwzględnieniem postawy mniejszości polskiej)

Ewa Galina

Przodownicy narodu? Portret socjologiczny młodej polskiej inteligencji na Litwie

Ruta Kazlauskaitė

Common past, divided memories: the „Question of Vilnius" in the collective memory of the Polish minority members in Lithuania

IV. POLACY I LITWINI - WZAJEMNE POSTRZEGANIE

Agata Chutnik

Oczekiwania a rzeczywistość: problemy z akulturacją młodych Polaków z Litwy przyjeżdżających do Polski

Greta Lemanaitė

Wizerunek Polaka wliteraturze litewskiej

Jan Sienkiewicz

Polska i Polacy w szkolnych podręcznikach historii najnowszej Republiki Litewskiej (okres międzywojenny)

Anželika Degesė

Społeczno-historyczne uwarunkowania stereotypu Polaka w oczach Litwina

 

 

 

 

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional