Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne

red. Marcin Dębicki, Julita Makaro

e-slowacja

Jak wynika z cyklicznie dokonywanych pomiarów, w ostatnich latach Polacy nie zmienili swej szczególnej sympatii wyrażanej pod adresem obu południowych sąsiadów. Słowaków (i Czechów) bardzo lubimy i nie obrażamy się o takie „drobiazgi", jak oskarżenia pod adresem Polaków, że eksportują na Słowację (i do Czech) produkty spożywcze złej jakości. Prezentowane w tomie teksty pokazują, że brak antagonizmów skutkuje deficytem wzajemnych wyobrażeń, zatem może należy przede wszystkim zaakcentować ową pokojową naturę danej koegzystencji i cieszyć się, że dwóch sąsiadów, wbrew licznym przykładom z wielu części świata, po prostu czuje do siebie uogólnioną sympatię, której nie mącą doraźne ekscesy polityków (na przykład afera z żywnością)? Jakże bowiem rzadko badacz społeczny może skonstatować, że relacje między danymi - sąsiednimi - nacjami są więcej niż poprawne?

ISBN 978-83-62584-94-9

Format A5, 316 stron

Cena 26 PLN

zamów-new

Spis treści

I. Relacje polsko-słowackie – ujęcie ogólne

Marcin Dębicki, Julita Makaro, Sąsiedztwo polsko-słowackie. Wprowadzenie

Marcin Dębicki, Historyczne przesłanki współczesnej słowackości – perspektywa polska

Łukasz Lewkowicz, Współczesne stosunki polsko-słowackie. Próba bilansu

Justyna Kajta, Nowy nacjonalizm w Polsce i na Słowacji: analiza dyskursu programów politycznych Ruchu Narodowego oraz Partii Ludowej – Nasza Słowacja

Alicja Leix, Magda Petrjánošová, Stosunek Słowaków do Polaków – kompleksowy obraz na podstawie badań jakościowych i ilościowych

II. Ponad karpackimi grzbietami i rzekami Justyna Pokojska, Pienińskie pogranicze polsko-słowackie – w stronę transgranicza?

Ludwika Włodek, Konflikty polsko-słowackie w pamięci mieszkańców Spisza

Dariusz Wojakowski, Słowacja wnarracjach przedstawicieli elit lokalnych na pograniczu

Michał Lubicz Miszewski, Wyjazdy Polaków na Słowację po 1 maja 2004 roku

III. Kultura, edukacja, media

Marta Cobel-Tokarska, Czego w Polsce nie wiemy o literaturze słowackiej? Obraz transformacji ustrojowej na środkowoeuropejskiej prowincji w powieści Danieli Kapitáňovej

Karolina Cynk, Podobieństwa i różnice w sposobie postrzegania problemów środowiskowych przez studentów polskich i słowackich

Justyna Borowska,Wojciech Doliński, Michał Lubicz Miszewski, Projekt „Słowianie Zachodni wczoraj, dziś i jutro..." - jako przykład polsko-słowackiej współpracy edukacyjnej

Renata Rozbicka, Obraz Słowacji w polskiej prasie na podstawie „Gazety Wyborczej". Lata 90. XX wieku

Miłosz Babecki, Społecznościowy światoobraz Słowacji w serwisie Instagram

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt