Sąsiedztwa III RP - Rosja. Zagadnienia społeczne

Pod redakcją Marcina Dębickiego i Julity Makaro

e-rosja

Po ponad 25 latach kształtowania się ładu demokratycznego w Polsce, którego elementem winno być kształtowanie się różnorodnej tkanki łączącej Polskę z sąsiadami (zwłaszcza w obliczu szczególnego geograficznego i geopolitycznego położenia Polski), powiązania między Polską a Rosją w szeroko rozumianym wymiarze społecznym są w stanie katastrofalnym, co gorsza stan ten stanowi swego rodzaju „normalność", spychaną zresztą na margines przez napięcia w wymiarze gospodarczym, politycznym, historycznym czy ostatnio militarnym. [...] Właśnie w tym kontekście można z dużym uznaniem powitać recenzowane przeze mnie tutaj przedsięwzięcie badawczo-wydawnicze, które emanuje elegancją analityczną oraz otwartością poznawczą.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Łukowskiego

 


 Wrocław 2016

352 stron, oprawa miękka, waga 440 g

Format A5

ISBN 978-83-62584-83-3

Cena 16 PLN

zamów-new

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt