Sąsiedztwa III RP - Białoruś. Zagadnienia społeczne

red. M. Dębicki, J. Makaro

e-bialorus

ISBN 978-83-62584-95-6

Format A5, 240 stron

Cena 29 PLN

zamów-new 

Spis treści:

Marcin Dębicki, Julita Makaro - Białoruś jako kontekst dla refleksji o polskości. Wprowadzenie

I. Nasze wspólne mniejszości

Tomasz Głowiński - Białorusini w Polsce - Polacy na Białorusi. Wzajemne relacje z perspektywy mijającego stulecia

Andrzej Sadowski - Białorusini w Polsce - dramat tożsamości pogranicza

Tadeusz Gawin - Polska mniejszość narodowa na Białorusi a białoruskie partie opozycyjne (1991-2017)

Zdzisław J. Winnicki - Współczesne relacje międzycywilizacyjne na obszarze „uskoku białoruskiego"

II. Z zachowań transgranicznych

Marcin Dębicki - Destynacja à rebours. Nieobecność Białorusi na mapie turystycznych wyborów Polaków

Michał Lubicz Miszewski - Białoruś z perspektywy polskich turystów

Jacek Dębicki - Białoruś dla turystów? Tak, ale... Refleksje (z polskiej autopsji)

Aneta Uss-Lik - Działanie grup przemytniczych na pograniczu polsko-białoruskim jako przykład wykorzystania kapitału społecznego

III. LITERATURA I MEDIA Renata Rozbicka - Białoruś na łamach tygodnika „Polityka" w latach 1994-2017

Marta Cobel-Tokarska - Białoruskość noblistki. Swietłana Aleksijewicz i jej twórczość w odbiorze polskich czytelników

Julita Makaro - Telewizja Biełsat jako element sąsiedztwa polsko-białoruskiego

Agnieszka Goral - Wizje relacji polsko-białoruskich w ujęciu ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt