Plany są niczym – planowanie jest wszystkim. Planowanie w przestrzeni gospodarczej z perspektywy historycznej

Redakcja
Adriana Merta-Staszczak i Sylwia Straszak-Chandoha

e-planowanie

264 strony

format B5,

oprawa miękka

wydanie I

Wrocław 2022

ISBN 978-83-66292-27-7

Cena 35 PLN

zamów-new

 

 

Spis treści

Adriana Merta-Staszczak, Sylwia Straszak-Chandoha

Wstęp

Wojciech Morawski

Planowanie gospodarcze – perspektywa historyczna

Lucyna Błażejczyk-Majka

Planowanie i organizowanie badań nad historią gospodarczą w opiniach i praktyce Jana Rutkowskiego (1886–1949)

Łukasz Dwilewicz

Centralne planowanie w praktyce. Wybrane problemy z prac Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w 1957 roku

Paweł Grata

Plan trzyletni w polskiej polityce społecznej (1947–1949)

Andrzej Synowiec

Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu trzyletniego

Dawid Keller

Wąskie gardło technologii... Plany i dostawy taboru kolejowego w ramach państw RWPG na przykładzie Polski – przyczynek badawczy

Bartosz Kruk

Pod nadzorem partii – kolej na Dolnym Śląsku w dobie planu sześcioletniego – wybrane zagadnienia3

Patrick Starczewski

Plan czteroletni a wrocławski przemysł – implementacja i obawy. Wybrane przykłady

Bartosz Zaradzki

Plany uruchomień nowych produkcji w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych
w latach 1953–1961

Rafał Igielski

Zaopatrywanie Frontu Litewsko-Białoruskiego w 1919 r. – gospodarcze wyzwanie dla odrodzonego Wojska Polskiego

Iwona Kawalla-Lulewicz

Plan zaopatrzenia miasta Krakowa na wypadek wojny (1938/1939)

Piotr Badyna

XVIII‑wieczne planowanie produkcji leśnej oczyma księdza Krzysztofa Kluka

Krzysztof Popiński

Planowanie w polskim szkolnictwie wyższym 1947–1989

Robert Andrzejczyk

Spłata polskich zobowiązań odszkodowawczych wobec Szwecji. Między planem a rzeczywistością (1949–1964)

Tomasz Gałwiaczek

Z zagadnień planowanych i zrealizowanych prac konserwatorsko-zabezpieczających w wambierzyckim sanktuarium w latach 1945–1980


Poprzednia strona: A jednak kolej! 4. Koleje i granice
Następna strona: Kontakt