Osiedla Wrocławia. Historia

red. H. Okólska

e-Osiedla

320 stron + 64 strony kolorowych ilustracji

format B5, oprawa miękka,

wydanie I, Wrocław 2021

ISBN 978-83-66292-09-3

zamów-new

Cena 50 zł

Na początku XIX w. Wrocław był mocno ufortyfikowaną twierdzą, do której dostępu broniły potrójne mury, a do środka można było się dostać jedynie przez masywne, średniowieczne bramy poprzedzane przez głębokie fosy. Mury, zapewniające bezpieczeństwo, były równocześnie przeszkodą stojącą na drodze rozwoju terytorialnego miasta. Przełomem stały się wojny napoleońskie, gdy po zdobyciu Wrocławia w styczniu 1807 r. Hieronim Bonaparte wydał polecenie zasypania fos i całkowitego wyburzenia miejskiego systemu fortyfikacji, co zmieniło obraz Wrocławia na zawsze. Do historycznego centrum przyłączono przedmieścia. W  krótkim czasie stolica Śląska z prowincjonalnego miasta, w którym brakowało wolnej przestrzeni, stała się nowoczesnym ośrodkiem miejskim.
Dalsze rozszerzanie granic miasta następowało w wyniku kolejnych przyłączeń sąsiednich wsi do Wrocławia, ale drugi naprawdę potężny impuls do rozwoju nastąpił w okresie międzywojennym. Stojący na czele magistratu nadburmistrz Otto Wagner wytyczył główne kierunki polityki komunalnej, mimo iż okres jego rządów przypadł na lata kryzysu gospodarczego. Ogłosił konkurs na generalny plan rozwoju, w rezultacie którego w 1928 r. do Wrocławia włączono tereny 43 dawnych gmin podmiejskich, co powiększyło ponad trzykrotnie jego dawny obszar.
Po II wojnie światowej do zniszczonego miasta nad Odrą przyłączyło się jeszcze kilkanaście nowych osiedli i dziś Wrocław ma ich około 80. Większość z nich ze względu na swój rodowód zachowała odrębny styl i charakter. I o tych osiedlach, w ujęciu historycznym, traktuje niniejsze opracowanie, w którym 21 Autorów podzieliło się efektami swoich badań i dociekań. Książka ta skierowana jest w pierwszej kolejności do samych wrocławian żywo zainteresowanych przeszłością swojego miasta. Znajdą oni tu nowe, nieznane dotąd informacje, ciekawe analizy i ustalenia, wzbogacone dodatkowo interesującą ikonografią.

 
Spis treści:

Maciej Łagiewski – Wstęp

Zachód

Rościsław Żerelik – Maślice. Zarys dziejów 

Paweł Dzikowski

Wrocławskie kościoły nad Bystrzycą

Andrzej Paściak – Gądów Mały i Muchobór Mały w pionierskich latach lotnictwa

Halina Okólska – Pilczyce (komunikat)

Ewa Kobel – Leśnica – wybrane epizody z dziejów miejscowości

Południowy zachód

Artur Hryniewicz – Grabiszyn-Grabiszynek. Wieś, gmina, osiedle

Rafał Nowakowski, Grzegorz Strauchold – Od dzielnicy Fabryczna po osiedle Grabiszyn-Grabiszynek

Tomasz Sielicki – Dawna zajezdnia tramwajowa przy ul. Grabiszyńskiej

Halina Okólska – Gajowice. Od wsi warzywniczej po nowoczesne osiedle Wrocławia (XIX w.)

Północ

Katarzyna Mikosz – Początki osiedla Ołbin

Ewa Pluta – Literacki Ołbin. Obrazy osiedla w literaturze i pisarze z nim związani

Iwona Kałuża – Miasto-ogród Karłowice w kontekście ochrony założenia urbanistycznego Paula Schmitthenera

Damian Grzegorz Kanclerski – Psie Pole – zarys przemian urbanistycznych i architektonicznych

Maciej Oziembłowski – Zarys historii i współczesność wrocławskich Pawłowic

Mariusz Ślipko – Poświętne (Lilienthal) na przestrzeni wieków

Władysław Kluczewski – Most Milenijny z Osobowic na Kozanów 

Wschód

Bożena Kumor-Gomułka – Bartoszowice i Biskupin – przedwojenny urok wielkomiejskiego zakątka

Południe

Mateusz Mirosław Magda – Od wsi kłótników do spokojnego sąsiedztwa – wrocławskie Krzyki na przestrzeni wieków

Tomasz Kozubek – Zarys historii Gaju

Piotr Popów – Ikonografia osiedla Huby

Piotr Gaglik – Rozwój osiedla kolejarskiego w Brochowie 1896–1939

Indeks osób

Ilustracje


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt