Otwarta księga

Od regaliów po dobro narodowe

Od regaliów po dobro narodowe

Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny

 

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka

O surowce, zwłaszcza surowce energotwórcze toczyły się i wciąż toczą wojny na całym świecie. Węgiel, ropa, gaz to substancje cenniejsze niżeli zawartości królewskich skarbców. Nie dziwi więc fakt, że o pozycji państw decyduje wielkość posiadanych zasobów naturalnych. Jak pod tym względem wypada Polska na przestrzeni wieków.

Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich w aspekcie historycznym stanowiły temat XI edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Jak kształtował się polski przemysł dzięki rozwojowi wydobycia surowców naturalnych? Dlaczego nie prowadzono skutecznych poszukiwań złóż ropy naftowej i w jaki właściwie sposób wydobycie surowców wpływa na środowisko naturalne? Na te pytania oraz na wiele innych interesujących i ważnych aspektów odpowiada ta książka w dwudziestu czterech obszernych rozdziałach.

 

324 strony B5, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

ISBN 978-83-62584-86-4

Cena 27 PLN

zamow

 

-------------------------------------------

Spis treści

Tomasz Głowiński, Wstęp 7

Wojciech Morawski, Rola surowców energetycznych w rozwoju gospodarczym Polski 11

Tomasz Gałwiaczek, Odra w perspektywie historycznej. Uwagi do dziejów kultury nowożytnej XVI-XIX wieku 29

Piotr Franaszek, Eksploatacja ropy w Galicji a zagrożenia dla środowiska naturalnego 39

Dariusz Przybytek, Rekonstrukcja środowiska naturalnego w geografii historycznej 55

Janusz Kaliński, Górnictwo węgla brunatnego w Polsce 65

Yaman Kouli, Klątwa surowcowa - węgiel w Polsce w XX wieku 81

Piotr Koryś, Maciej Tymiński, Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (wobecnych granicach Polski) 89

Bartosz Kruk, „Przez góry, przez tunel, przez pole, przez las...'' Środowisko naturalne a transport kolejowy na Dolnym Śląsku od połowy XIX wieku 99

Bogusław Piotr Marks, Górnictwo węgla kamiennego wPolsce (1945-1949) - wydobycie, eksport, ochrona zasobów 111

Tadeusz Janicki, Marcin Graban, Problemy gospodarki wodnej w Wielkopolsce po 1945 roku 129

Robert Klementowski, Między ignorancją a kulturą. Atom - uran - bomba atomowa w przestrzeni publicznej lat 40. i50. Przykład Polski i Stanów Zjednoczonych 143

Bartosz Pasterski, Eksploatacja złóż ropy naftowej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1945-1989 157

Rościsław Żerelik, Wiatraki w epoce pary - na przykładzie Dolnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku. Kilka uwag 167

Anna Jarosz-Nojszewska, Problem surowców w hutnictwie II Rzeczypospolitej 175

Tomasz Przerwa, Wapiennictwo ziemi ząbkowickiej 185

Radosław Nowak, Wykorzystanie energii motorycznej wody na terenie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 195

Jan Miłosz, Wielkopolska i Kujawy - zagłębie solne XIX i XX wieku - uzdrowiska i kopalnie 205

Mariusz Relich, Wykorzystanie walorów krajobrazowych środowiska naturalnego II Rzeczypospolitej dla potrzeb sportu samochodowego 229

Patrick Starczewski, Przemysł kontra administracja - żarowska firma „Silesia" w 1938 r. wobec barier surowcowych inakazów środowiskowych 239

Andrzej Synowiec, Wybrane problemy badawcze w uprawie tytoniu w Polsce po II wojnie światowej 247

Dariusz Tomasz Grala, Problem eksploatacji surowców naturalnych oraz ochrony środowiska przed wyziewami elektrowni konwencjonalnych w polityce reformatorskiej rządów PRL w latach 1986-1989 267

Janusz Kozyrski, Krzysztof Popiński, Eksploatacja przemysłowa kamienia budowlanego i surowców mineralnych w masywie Ślęży 285

Andrzej Mielcarek, Wydobycie i przemysłowe wykorzystanie kredy w prowincji pomorskiej w XIX i XX wieku 295

Regina Pacanowska, Marki krajowe i marki globalne na polskim rynku butelkowanych wód mineralnych w końcu XX i na początku XXI wieku 307

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional