Od Iuris Sredensis do skarbu średzkiego. Niezwykła historia Środy Śląskiej

pod redakcją Rościsława Żerelika

 e-sroda-mala

 

424 strony + 16 stron kolor

format B5,

oprawa twarda

wydanie I

Wrocław 2023

ISBN 978-83-66292-23-9

Cena 80 PLN

zamów-new

waga (przesyłki) 920g

 

Dzieje Środy Śląskiej zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno historyków oraz regionalistów, jak i jej mieszkańców. Leżące w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Legnicą miasto dzieliło często losy tych dwóch stolic księstw śląskich, a także przeżywało wzloty i upadki w ramach Korony Czeskiej, Austrii Habsburgów, Prus i Niemiec. W wyniku II wojny światowej Środa Śląska znalazła się w granicach Polski. Poza tą wielką historią miasto posiada wartości, którymi szczyci się do dzisiaj, a są nimi ukształtowane tu prawo średzkie, na którym lokowano ponad 1000 miejscowości w Europie Środkowej i Wschodniej; winnice, a gałąź winnej latorośli bez przerwy – od początku XIV wieku do dzisiaj – ozdabia herb miejski i wreszcie skarby, których sława daleko przekracza granice Środy Śląskiej, Śląska i Polski.
Od wydania pierwszej polskiej monografii miasta minęło już ponad 15  lat, a w tym czasie zaszło w mieście i badaniach nad nim wiele zmian. Do wznowienia tej publikacji zachęcił jej autorów, redaktora i  wydawnictwo przed kilku laty śp. dr Grzegorz Borowski, długoletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, niestrudzony badacz przeszłości miasta i regionu, uznany archeolog i popularyzator historii, od 2016  r. prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Średzkiej. Temu właśnie, przedwcześnie zmarłemu, a zasłużonemu dla lokalnej społeczności badaczowi poświęcamy tę książkę.

Spis treści

Jerzy Piekalski

Doktor Grzegorz Borowski – badacz Środy Śląskiej, archeolog 9

Rościsław Żerelik

Wstęp 12

Artur Błażejewski, Grzegorz Borowski

Ziemia średzka w pradziejach i wczesnym średniowieczu 16

Środowisko geograficzne 16

Pierwsi ludzie w rejonie Środy Śląskiej 17

Leśni ludzie środkowej epoki kamienia 18

Początki uprawy roli i chowu zwierząt w regionie średzkim 20

W kręgu cywilizacji metalu 23

W okresie dominacji Celtów i Rzymian 28

Słowiańskie początki i piastowskie władanie 32

Archeologia późnego średniowiecza 41

Mateusz Goliński

Środa Śląska w średniowieczu 55

Sieć osadnicza w XIII–XV wieku na terenie obecnej gminy Środa Śląska 55

Zręby osadnictwa – Boom osadniczy – Uzupełnienia w późnośredniowiecznej sieci osadniczej

Początki Środy 71

Na szlaku handlowym – Środa – Nowy Targ – Prawo flamandzkie – Prawo średzkie – Kościół parafialny – Szpital i kościół Najświętszej Marii Panny – Czarna legenda

Zagadki układu przestrzennego miasta lokacyjnego 77

Łan flamandzki – Dwa etapy rozwoju – Ulica targowa – Długość działek – Agro-miasto – Najstarsze osiedle – Zasięg osiedla – Późny plan przestrzenny 

Rozwój miasta 83

Instytucje miejskie – Zamek – Mury miejskie – Blok zabudowy śródrynkowej – Franciszkanie – Żydzi – Skarby średzkie – Najstarsza zabudowa mieszczańska

Funkcjonowanie miasta 98

Materialne przejawy pobożności – XIV-wieczna koniunktura – Cechy – Konflikty ekonomiczne – Kryzys XV-wieczny – Migracje – Przesłanki odbudowy

Przemysław Wiszewski

Wiek złoty – wiek spiżowy. Środa Śląska w czasach habsburskich
(1526–1742) 112

Wielka polityka, mała Środa 112

Niespokojny wiek XVI... – Wojna trzydziestoletnia – Cesarska polityka (1648–1742) – Środa leżąca na Śląsku...

Miasteczka Środy życie wewnętrzne 124

Ustrój, czyli między burgrabią, radą a... średzianami – O nowy kształt władz – wiek XVII – Uwagi demograficzne

Między katolickim biskupem a protestanckim konsystorzem 134

Reforma Kościoła miejskiego – Protestancka Środa – Rekatolicyzacja miasta

Piwo, płótno, skóry, zboże... 152

Mieszczańskie zajęcia – Polityka gospodarcza – Geografia gospodarcza – Ku nowym czasom

Średzianie wobec kultury i cywilizacji 168

Nieśpieszne przemiany cywilizacyjne – Piękno miasta, uczoność mieszczan – Miejski obyczaj

Jacek Dębicki

Pod władaniem Berlina (1742–1914) 184

Środa Śląska w latach 1742–1813 184

W nowej rzeczywistości – Francuska okupacja – Zabudowa miasta – Zaludnienie Środy Śląskiej – Garnizon średzki – Rozwój gospodarczy Środy Śląskiej – Poczta i komunikacja – Sprawy wyznaniowe – Rozwój szkolnictwa – Środa w opiniach podróżników – Wybitni średzianie

Miasto w latach 1813–1850 202

Napoleon w Środzie Śląskiej – Francuskie rabunki – Powojenne zmiany – Wiosna Ludów – Zagadnienia demograficzne i narodowościowe – Zajęcia mieszkańców – Komunikacja kolejowa – Stosunki wyznaniowe – Budownictwo kościelne – Rozwój szkolnictwa – Prasa średzka – Monografia Środy Śląskiej Johanna Heynego – Środa w opiniach podróżnych

W przededniu zjednoczenia Niemiec (1850–1871) 216

Demograficzny obraz Środy Śląskiej – Rozwój urbanistyczny i sytuacja gospodarcza miasta – Szkolnictwo i opieka społeczna – Stowarzyszenia publiczne – Powódź w 1854 roku

W zjednoczonych Niemczech. Środa Śląska w latach 1871–1914 222

Preferencje polityczne mieszkańców Środy – Zaludnienie Środy Śląskiej w przededniu I wojny światowej – Gospodarka miejska – Rozwój urbanistyczny miasta – Starania o kolej żelazną – Średzkie kościoły – Działalność stowarzyszeń miejskich – Czytelnictwo i monografia miasta Paula Kindlera – Znani średzianie

Tomasz Głowiński

Od pierwszej do drugiej wojny światowej (1914–1945) 236

W latach wielkiej wojny (1914–1918) 236

Wielka mobilizacja – Niedostatki czasu wojny

W „niekochanej republice” (1918–1933) 239

Krajobraz polityczny po wojnie – Rozwój terytorialny i ludnościowy miasta – W nowej sytuacji gospodarczej – Wino, piwo, tytoń... – Banki w mieście – Od Średzkiej Kolejki Lokalnej do planów miejskiego portu rzecznego – Kultura i edukacja – Stowarzyszenia i organizacje społeczne – Protestantyzm, katolicyzm, judaizm

W brunatnej rzeczywistości (1933–1939) 265

Po Machtübernahme – Nowy „kalendarz” życia w mieście – Średzkie „Parteitagi” – Tradycja a nazistowska rzeczywistość – „Zwyczajny” antysemityzm – NSDAP i organizacje afiliowane w mieście i powiecie – Wizja rozwoju Środy Śląskiej

Na uboczu II wojny światowej (1939–1945) 280

Po wybuchu wojny – Robotnicy cudzoziemscy i jeńcy wojenni – Od antysemityzmu do „ostatecznego rozwiązania”

Ewakuacja i zdobycie miasta Neumarkt w 1945 roku 285

Nadciągają Rosjanie – Średzka tragedia jeńców z Dyhrenfurth – Spóźniona ewakuacja – Obrońcy i atakujący – stosunek sił – Walki o powiat i miasto

Jakub Tyszkiewicz

Środa Śląska w powojennej Polsce 298

Neumarkt staje się Środą Śląską (1945–1950) 298

Armia Czerwona w niemieckim mieście – Komuniści zdobywają władzę – Burmistrz i Miejska Rada Narodowa (władze miejskie) – Pożegnanie z „Heimatem”. Wysiedlenie Niemców – Nowi mieszkańcy. Polacy w Środzie Śląskiej – Niebezpieczne miasto – Problemy z handlem i aprowizacją – Przywracanie infrastruktury miejskiej – Odbudowa przemysłu i rolnictwa – Trudne początki polskiej oświaty – Życie kulturalne i sportowe – Opieka zdrowotna – Życie religijne

Stalinizm w Środzie Śląskiej (1950–1956) 325

Stalinizacja życia politycznego – Sytuacja demograficzna – Pod nadzorem UB – Między targowiskiem a państwowym sklepem – Regres w gospodarce komunalnej. Służba zdrowia – Plan sześcioletni i kolektywizacja (przemysł i rolnictwo) – W stalinowskiej szkole – Pod presją ideologii. Życie kulturalne i sportowe – Walka z Kościołem

Od „małej stabilizacji” do „drugiej Polski” (1956–1973) 340

Partia rządzi – Młode miasto – „Małe, trochę senne miasteczko” – Aprowizacja, handel i usługi – Problemy z infrastrukturą miejską – W gromadzie i fabryce – Szkolnictwo w obliczu reform – Pod znakiem Dni Środy Śląskiej. Kultura i życie sportowe – Służba zdrowia – Przy dźwięku dzwonów. Życie religijne

Miasto i gmina. Środa Śląska w latach 1973–1990 361

Życie polityczne do i od „Solidarności” – Nadal młodzi. Ludność – Nowe problemy. Bezpieczeństwo – Ku kryzysowi. Aprowizacja i handel – Nierozwiązane problemy gospodarki komunalnej – Rolnictwo i przemysł – W systemie szkół zbiorczych – Życie kulturalne – Sport w latach 70. i 80. – Służba zdrowia wobec narastających trudności – Życie religijne

W nowej rzeczywistości. Środa Śląska po 1989 roku 383

Wykaz skrótów 395

Bibliografia 398

Indeks osób 415

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt