Otwarta księga

Niemcy (nie)znane

Refleksja naukowa nad współczesnymi problemami Niemiec w Polsce trwa od wielu lat. Naszym sąsiadem na Zachodzie interesują się różne ośrodki naukowe. Do dyskusji nad tą problematyką chce się aktywnie włączyć także Centrum Studiów Niemieckich i  Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W  tym celu uruchomiono serię pod nieco prowokacyjnym tytułem: Niemcy (nie)znane? Kolejne tomy serii przygotowane przez wybitnych badaczy problematyki reprezentujących różne dyscypliny nauki mają stanowić zachętę do pogłębionej refleksji, ożywionej dyskusji i przyczynić - takie można mieć życzenie - do spopularyzowania wiedzy o  Niemczech w  Polsce.

 

W serii ukazały się kolejno tomy:

Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana? pod redakcją Ireneusza Pawła Karolewskiego

Polsko-niemieckie transgranicza - rozmyte konfiguracje tożsamości pod redakcją Zbigniewa Kurcza i Elżbiety Opiłowskiej

Trudne sąsiedztwo. Z dziejów relacji polsko-niemieckich w XX i początkach XXI wieku pod redakcją Katarzyny Jedynakiewicz-Mróz

Na drodze do niemieckiej katastrofy. Twórcy idei, sportowcy, uczeni, policjanci, red. Włodzimierz Stępiński, Tomasz Ślepowroński

Społeczeństwo wielokulturowe w Niemczech, pod redakcją Andrzeja Saksona

Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, pod redakcją Dariusza Wojtaszyna i Thomasa Strobla

Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, red. Mirosława Zielińska, Marek Zybura, Wrocław 2013

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional