Otwarta księga

Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej

red. Tomasz Głowiński

ISBN 978-83-66292-07-9

 

Wydanie I, Wydawnictwo GAJT Wrocław

Cena 32 PLN

Spis treści

Tomasz Głowiński - Wstęp

Wojciech Morawski - Problem reparacji wojennych po obu wojnach światowych

Bogusław Piotr Marks - Wsparcie UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu i rolnictwa (1945-1946)

Janusz Kaliński - Umowa sierpniowa z 1945 roku jako przykład asymetrii w polsko-radzieckich stosunkach gospodarczych

Paweł Grata - Kontynuacja czy zmiana? Cezura roku 1945 w polskiej polityce społecznej

Sławomir Kamosiński - Przeszłość jako tworzywo przyszłości firmy. Ilustracja problemu na przykładzie strategii przedsiębiorstw po 1945 roku

Adam Kędrzyński - Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego z 13 kwietnia 1945 roku - początek procesu nacjonalizacji kapitału

Elżbieta Słabińska - Rzecz o urzędach zatrudnienia. Kształtowanie systemu instytucjonalnego do realizacji polityki zatrudnienia w 1945 roku

Andrzej Synowiec - Przemysł tytoniowy w Polsce w 1945 roku

Krzysztof Popiński - Szkolnictwo wyższe w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Anita Młynarczyk-Tomczyk - „Nowa szkoła w nowej Polsce". Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi (18-22 czerwca 1945 r.) i jego rola w wykreowaniu modelu szkolnej edukacji historycznej

Jacek Jędrysiak - Zasób wojskowej sieci archiwalnej jako źródło do badań nad historią społeczną i gospodarczą Polski po 1945 roku. Uwagi i refleksje

Aleksandra Arkusz - Amerykańska pomoc gospodarcza dla ZSRR w 1945 roku - oczekiwania a rzeczywistość

Rafał Igielski - Znaczenie gospodarki łowieckiej ZSRS w okresie II wojny światowej

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional