Militaryzacja i demilitaryzacja gospodarki – aspekt historyczny

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka

e-Militaryzacja

 

264 strony

format B5,

oprawa miękka

wydanie I

Wrocław 2023

ISBN 978-83-66292-33-8

Cena 44 PLN

zamów-new

 

Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęta przed ponad rokiem – 24 lutego 2022 r. uświadomiła raz jeszcze wielu Europejczykom (i nie tylko), że wieszczony przez niektórych przed laty „koniec historii”, był tylko wymysłem części elit intelektualnych i dowodem ich pewnej naiwności w stosunku do otaczającej nas rzeczywistości. Napaść ta, prowadzona pod hasłem likwidacji suwerenności i państwowości ukraińskiej, ponownie na porządku dziennym postawiła kwestię przygotowań do wojny, jakie powinny prowadzić wszystkie kraje pragnące, uniknąć losu ofiary i poprzez swoje działania raczej odstręczać niż zachęcać potencjalnych agresorów. Oczywiście kwestia si vis pacem para bellum zdefiniowana została już przez starożytnych Rzymian w słynnej sentencji Publiusza Flawiusza Wegencjusza, ale i dzieje naszej ojczyzny stanowiły przez ponad 1000 lat jej historii widomy dowód na to, że bezpieczeństwo i pomyślność kraju i jego mieszkańców były pochodną kondycji jego gospodarki, porządku prawnego i zrozumienia potrzeby utrzymania odstraszającego potencjału militarnego.

  Okresy napięć i konfliktów politycznych, tych zakończonych rozlewem krwi i tych „zimnowojennych”, przeplatały się w historii, także naszego kraju, z okresami odprężenia i stabilizacji, z czasami wytchnienia od wojennego zagrożenia. I to w tych czasach, gospodarki „zmęczone” militarnym wysiłkiem, który niejednokrotnie przybierał oblicze „totalnego” musiały z kolei dopasować się do realiów „cywilnej” rzeczywistości czasów pokoju. Można by więc, w pewnym uproszczeniu, przyjąć, że historia Europy, a w zasadzie i świata, była naprzemiennym ciągiem przygotowań wojennych i demobilizacji. W przestrzeni gospodarczej było to, i jest nadal, szczególnie widoczne.
  Dlatego XVIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą zdecydowaliśmy się poświęcić problematyce militaryzacji i demilitaryzacji gospodarki, w ujęciu historycznym rzecz jasna. A ponieważ historia Polski jest aż nazbyt bogata w doświadczenia towarzyszące obu tym procesom, to i teksty jakie zamieszczamy w niniejszym tomie, do niej w głównej mierze się odnoszą. Nie braknie jednak i spojrzenia szerszego i refleksji dotyczących przedmiotowych zagadnień z perspektywy europejskiej, a nawet światowej.
Oddawany do rąk Czytelnika tom składa się z 14 artykułów, które ułożone zostały w układzie chronologicznym. Nie trudno zauważyć, że prezentowana w nich tematyka odnosi się wyłącznie do wieku XX i przełomu XX i XXI stulecia. Nie wyciągając z owego faktu zbyt daleko idących wniosków można chyba pokusić się o refleksję, że może to wynikać z aktualności zagrożenia wojennego, jakie wszyscy chyba w Polsce odczuwamy w mniejszym lub większym stopniu, i chęci odszukania analogicznych przykładów w nieodległej historii.

 

Spis treści

Tomasz Głowiński Wstęp 7

Iwona Kawalla-Lulewicz, Dominik Lulewicz Zespoły zaopatrzeniowe Twierdzy Kraków w dobie wielkiej wojny i ich infrastruktura kolejowa 10

Jacek Jędrysiak Eisenbahnzentralstelle Kiew – uwagi o działalności i znaczeniu wojskowego zarządu kolejami ukraińskimi w 1918 r. 37

Rafał Igielski Rozbudowa Wojska Polskiego do marca 1920 r. na przykładzie Frontu Litewsko-Białoruskiego jako przejaw militaryzacji państwa 50

Piotr Badyna Postrzeganie militaryzacji i demilitaryzacji leśnictwa na ziemiach polskich w latach 1918–1939 na łamach wybranych ówczesnych pism branżowych 71

Edyta Majcher-Ociesa

Relacje między właścicielami zakładów przemysłowych a Wojskiem Polskim w II Rzeczypospolitej na przykładzie województwa kieleckiego. Wybrane zagadnienia 88

Wojciech Morawski Problem ropy naftowej podczas II wojny światowej 104

Marek Zawadka Lend-Lease 1941–1945 pomoc wojenna czy militaryzacja ZSRS 118

Robert Andrzejczyk Dług reliefowy Polski wobec Danii (1920–1949) 148

Jakub Kujawa Wkład przemysłu chemicznego w rozwój sektora zbrojeniowego w okresie PRL 157

Bartosz Kruk Zmilitaryzowanie wrocławskich zakładów pracy w stanie wojennym. Zarys problemu 175

Izabela Popek Telewizja Polska Oddział we Wrocławiu w czasie stanu wojennego 191

Adam Szpotański Stan wojenny w Zagłębiu Turoszowskim. Militaryzacja KWB i Elektrowni Turów 200

Jan Miłosz Piła miasto garnizonowe, miasto wojewódzkie, miasto akademickie – wojsko a rozwój miasta 211

Marek Zawadka Demilitaryzacja Ziem Zachodnich na przykładzie sowieckich baz lotniczych 228

 

 

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt