Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego

powiat wrocławski

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

29-leksykon

ISBN 978-83-88178-66-5, Wrocław 2010

Niniejszy tom nosi numer 29, jest to jednak pierwszy tom rozpoczynający serię przygotowywaną przez autorów od 30 lat.  Efektem ich mozolnej pracy źródłowej jest bogato ilustrowany leksykon zawierający wszystkich artystów, żyjących na przestrzeni wieków na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim. W przygotowaniu są kolejne tomy.

Pełnokolorowy Leksykon obejmuje 332 strony B5 w twardej oprawie. Zawiera informacje  dotyczące dzieł poszczególnych artystów, ich udziału w wystawach, konkursach, miejsca w zbiorach, a także dane dotyczące życia zawodowego i prywatnego: podróże, rodzina, przyjaźnie, wykształcenie, zawody, członkostwa, pełnione funkcje, adresy, telefony. Każda przedstawiona tu osoba musiała spełnić dwa kryteria:  mieszkać na stałe w powiecie wrocławskim (w czasach historycznych lub obecnie)  oraz parać się zawodowo lub con amore samodzielną twórczością rzemieślniczą lub artystyczną o charakterze plastycznym. Do 1945 r. będą to rzeźbiarze i kamieniarze, szlifierze kamieni, sztukatorzy, zegarmistrze, złotnicy, architekci, budowniczowie instrumentów muzycznych, ebeniści, fotografowie, garncarze, graficy, repuzerzy, konwisarze, lalkarze, malarze, malarze porcelany, mieczownicy, modelarze, mosiężnicy, organmistrze i rusznikarze. Po 1945 r. : malarze, rzeźbiarze, rzemieślnicy artystyczni, stolarze, witrażownicy, architekci, artyści szkła, artyści tekstylni, ceramicy, fotograficy, graficy i kowale artystyczni.

Cena 23,10 zł

 

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt