Otwarta księga

Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego

powiat wrocławski

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

tom 29 (seria wydawnicza)

ISBN 978-83-88178-66-5, Wrocław 2010

Niniejszy tom nosi numer 29, jest to jednak pierwszy tom rozpoczynający serię przygotowywaną przez autorów od 30 lat.  Efektem ich mozolnej pracy źródłowej jest bogato ilustrowany leksykon zawierający wszystkich artystów, żyjących na przestrzeni wieków na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim. W przygotowaniu są kolejne tomy.

Pełnokolorowy Leksykon obejmuje 332 strony B5 w twardej oprawie. Zawiera informacje  dotyczące dzieł poszczególnych artystów, ich udziału w wystawach, konkursach, miejsca w zbiorach, a także dane dotyczące życia zawodowego i prywatnego: podróże, rodzina, przyjaźnie, wykształcenie, zawody, członkostwa, pełnione funkcje, adresy, telefony. Każda przedstawiona tu osoba musiała spełnić dwa kryteria:  mieszkać na stałe w powiecie wrocławskim (w czasach historycznych lub obecnie)  oraz parać się zawodowo lub con amore samodzielną twórczością rzemieślniczą lub artystyczną o charakterze plastycznym. Do 1945 r. będą to rzeźbiarze i kamieniarze, szlifierze kamieni, sztukatorzy, zegarmistrze, złotnicy, architekci, budowniczowie instrumentów muzycznych, ebeniści, fotografowie, garncarze, graficy, repuzerzy, konwisarze, lalkarze, malarze, malarze porcelany, mieczownicy, modelarze, mosiężnicy, organmistrze i rusznikarze. Po 1945 r. : malarze, rzeźbiarze, rzemiślnicy artystyczni, stolarze, witrażownicy, architekci, artyści szkła, artyści tekstylni, ceramicy, fotograficy, graficy i kowale artystyczni.

Cena 49 zł

 

zamow


e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional