Otwarta księga

Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949

Bartosz Kruk

DOLNY ŚLĄSK stał się w XIX w. kolebką kolejnictwa w Europie Środkowej. W 1842 r. powstała tu pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą. W kolejnych dziesięcioleciach tory kolei żelaznej spięły niemal wszystkie ważniejsze części tego regionu. W 1945 r. Dolny Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego. Kształtująca się na jego terenie polska administracja zmierzyć się musiała nie tylko ze zniszczeniami wojennymi, ale także z obcą poniemiecką infrastrukturą. Książka Bartosza Kruka pt. "Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949" opowiada o fragmencie tych dziejów, o początkach polskiego kolejnictwa na Dolnym Śląsku.

 

256 stron B5, w tym 16 kolor, oprawa twarda

wydanie I, Wrocław 2020

ISBN 978-83-66292-04-8

Cena 45 PLN

Spis treści

Wstęp *

Rozdział I. Powstanie i rozwój kolei na Dolnym Śląsku do 1944 roku 1. Początki kolei i jej rozwój do 1848 roku 2. Rozbudowa kolei i jej upaństwowienie (1853-1892) 3. Dalsza rozbudowa kolei (1892-1911) - „kolejkowy fenomen" 4. Modernizacja kolei (1911-1939) 5. II wojna światowa i jej skutki dla kolejnictwa na Dolnym Śląsku *

Rozdział II. Kolej na Dolnym Śląsku w 1945 roku 1. Organizacja kolejnictwa i transportu kolejowego na terenie Polski w 1944 roku 2. Działalność cywilnych i wojskowych władz kolejowych na Dolnym Śląsku 3. Zniszczenia i demontaże 4. Odbudowa i funkcjonowanie kolei w 1945 roku *

Rozdział III. Odbudowa i funkcjonowanie kolei na Dolnym Śląsku w latach 1946-1949 1. Odbudowa kolei w ramach planu trzyletniego 2. Warunki funkcjonowania dolnośląskich kolei 2.1. Tabor 2.2. Warunki podróżowania 2.3. Kadry *

Rozdział IV. Zadania transportu kolejowego i ich realizacja (1946-1949) 1. Przewozy pasażerskie 2. Zorganizowane przewozy migracyjne 2.1. Zasiedlanie Dolnego Śląska przez ludność z Kresów Wschodnich oraz w ramach akcji „Wisła" 2.2. Zasiedlanie Dolnego Śląska przez reemigrantów z Jugosławii i Francji 2.3. Wysiedlenie Niemców z Dolnego Śląska 3. Przewozy towarowe *

Rozdział V. Dolnośląska kolej w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego (1945-1949) 1. W cieniu militaryzacji 2. Polskie Koleje Państwowe a aparat bezpieczeństwa *

Zakończenie * Wykaz skrótów * ANEKS * Spis ilustracji i tabel * Bibliografia * Fotografie

tagi: historia kolei, kolejnictwo, koleje dolnośląskie, transport kolejowy, tabor kolejowy, spotting, PLP, militaryzacja kolei, boczniaki, towosy, sądy kolejowe, prokuratora kolejowa, DOKP

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional