Kościół św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie

Kościół św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie. Studia z dziejów świątyni w 150. rocznicę konsekracji (1871–2021), red. Maciej Oziembłowski, Marek L. Wójcik

e-michal 

 W 2021 r. minęło 150 lat od uroczystej konsekracji kościoła pw. św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie, której 8 XI 1871 r. dokonał osobiście biskup Heinrich Förster, ordynariusz diecezji wrocławskiej i inicjator budowy świątyni wzniesionej według projektu Alexisa Langera. Kościół ten powstał w realiach polityki aktywnego zwalczania katolicyzmu przez władze pruskie i był, niejako na przekór nim, dowodem umacniania się tego wyznania w protestanckim od czasów reformacji Wrocławiu. Był też zapowiedzią burzliwego rozwoju historycznego Ołbina, który właśnie wtedy zaczynał wyrastać na dzisiejsze centrum Śródmieścia Wrocławia. Kościół św. Michała Archanioła w krótkim czasie stał się wręcz wizytówką tej części miasta, jej sercem i symbolem – symbolem, który choć zrujnowany w czasie walk o miasto w 1945 r., przetrwał i siłą nowych, polskich mieszkańców stolicy Dolnego Śląska został odbudowany.

224 strony (99 ilustracji)

format B5,

oprawa twarda,

wydanie I

Wrocław 2021

ISBN 978-83-66292-15-4

Cena 40 PLN

zamów-new

 

Spis treści

Wstęp

Marek L. Wójcik – Dlaczego (święty) Michał Archanioł? Kilka słów o patrocinium ołbińskiego kościoła na tle jego dziejów

Maciej Oziembłowski, Michał Oziembłowski – Parafia i kościół św. Michała Archanioła w latach 1810–1945 w relacji Kurta Engelberta

Joanna Nowosielska-Sobel – „Świątynia św. Michała przykładem wspaniałej sztuki mistrzowskiej”. Oddźwięk prasowy konsekracji kościoła na  wrocławskim Ołbinie w 1871 roku

Krzysztof Stefański – Kościół św. Michała Archanioła na Ołbinie we Wrocławiu. Wartości artystyczne w kontekście rozwoju architektury neogotyckiej na ziemiach niemieckich i polskich

Jacek Cielecki – Wrocławski Ołbin w czasach Festung Breslau

Anna Sutowicz – Ksiądz Alojzy Lądwik, salezjanin, w służbie Kościołowi i wrocławianom w latach 1947–1950

Bibliografia


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt