Otwarta księga

Item donamus Sechenice villam...

Podwrocławskie Siechnice w latach 1253-2011

 autorstwa Marka Buraka i Grzegorza Romana

 

ISBN 978-83-62584-08-6

 Format A4, 408 stron, 307 ilustracji, 5 kolorowych wkładek

 Cena 99 PLN

 

 zamow


  

Spis treści:

 Słowo wstępne

 Od Autorów

 Sechenice, Tschechnitz, Kraftborn, Czechnica czy Siechnice?

 Siechnicka wizytówka - Punkt na Nizinie Śląskiej - Siechnickie zlodowacenia - Rozważania oklimacie

 Środowisko naturalne rejonu Siechnic - Zbiorowiska leśne, wodne i ruderalne - Ostoja zwierząt - Czy powstanie park krajobrazowy?

 Zanim powstały Siechnice - Od Sechenice Villa do Tschechnitz (1253-1810) - Pierwsza wzmianka - Zakon rycerski krzyżowców z  czerwoną gwiazdą - Dobra kuchenne wrocławskich szpitalników - Lokowana wieś - Siechnickie dokumenty krzyżowców z czerwoną gwiazdą

 Od Tschechnitz do Kraftborn (1810-1936-1945) - W kierunku zmian - Wytwórczość w Tschechnitz - Siechnickie archiwalia z lat 1810-1945

 Czechnica i  wieś Siechnice (1945-1996) - Lata pionierskie - Utrwalona polskość - Miejscowość i  mieszkańcy - Zorganizowana społeczność - Siechnice w  materiałach archiwalnych z  lat 1945-1996

 Wielka powódź w Siechnicach (1997)

 Siechnice w latach 1997-2011

 Dzieje siechnickiej parafii (1945-2011)

 Siechnice - przewodnik historyczno-topograficzny - Siechnicka urbanistyka - Chrońmy zabytki - Rowerem po Siechnicach

 Kalendarium Siechnic

 Rozwój Siechnic na mapach

 Streszczenie - Zusammenfassung - Summary

 Bibliografia

 Spis tabel, map iilustracji

 Indeks osób

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional