Otwarta księga

Gospodarczy wymiar turystyki

Gospodarczy wymiar turystyki

pod redakcją Elżbiety Kościk

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie VI

 

VI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą zaowocowały tym razem, ze względu na olbrzymie zainteresowanie tematem ze strony zgłaszających się autorów, dwoma tomami. W tomie „Gospodarczy wymiar turystyki" znalazło się 20 tekstów, a w tomie „Społeczny wymiar turystyki" 26 artykułów. Tak duży oddźwięk dowiódł, że problematyka turystyczna, i to nie tylko w badaniach historycznych, jest jednym z żywszych zagadnień nurtujących polskie społeczeństwo. Nowością w serii „Spotkań" jest fakt, że każdy opublikowany tekst zaopatrzony został w streszczenie przełożone na język angielski, a także w tzw. słowa kluczowe - podane po polsku i angielsku. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę domową Wrocławskich Spotkań: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/

 

Wrocław 2011

ISBN 978-83-62584-05-5

Format B5, 260 stron, oprawa miękka, waga do przesyłki 440g

Cena 32 PLN

zamow


Spis treści

Elżbieta Kościk - Wstęp - Turystyka a gospodarka

Teresa Bogacz - Na początku była gospodarka, czyli u źródeł śląskiej turystyki biznesowej

Tomasz Przerwa - Przypadek Zieleńca czyli nowe - narciarskie - oblicze orlickiej wsi

Bartosz Kruk - Kolej na Dolnym Śląsku. Od środka transportu do turystycznej atrakcji

Wanda Królikowska - Wypoczynek dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1956-1970 w warunkach gospodarki niedoboru

Rafał Matera, Piotr Gabrielczak - Kryzys ekonomiczny a zmiany w ruchu turystycznym. Wpływ załamania makroekonomicznego kraju przyjmującego na przyjazdy zagraniczne

Katarzyna Pawlak - Turystyka jako środek do walki z kryzysem gospodarczym w latach 20. i 30. XX w. naprzykładzie Boguszowa

Edward Włodarczyk - Ewolucja funkcji morskich zachodniopomorskich miast portowych w XIX wieku

Jerzy Łazor - Wymiana turystyczna między II Rzeczypospolitą a Palestyną

Dariusz Grala - Rozwój turystyki handlowej obywateli państw powstałych po rozpadzie ZSRS w Polsce w latach 90. XX wieku. Geneza, skala zjawiska i wpływ na przemiany rynkowe

Kamil Kowalski, Andrzej Pieczewski - Zagraniczna turystyka handlowa Polaków w okresie PRL-u (cele, kierunki, zyski)

Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka - Zagraniczne wyjazdy Polaków w okresie międzywojennym

Sławomir Kamosiński - Przełom ustrojowy w Polsce a charakter turystyki miejskiej i podmiejskiej (próba ilustracji na przykładzie Bydgoszczy i okolic)

Regina Pacanowska - Nie tylko strategia. Aktywność samorządów terytorialnych w zakresie wspierania turystyki w regionie wielkopolskim (1998-2010)

Paweł Grata - Problemy turystyki i wypoczynku w polityce władz województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989

Adriana Merta - Wspieranie turystyki wiejskiej na przykładzie polskiego oddziału Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce ECEAT

Mariusz Jastrząb - Turystyka campingowa w Polsce Ludowej

Piotr Bieruta, Agata Bończak - Muzea techniki samochodowej. Architektura - Edukacja - Marzenia

Jakub Maćkowiak - DAG Bromberg - turystyczne spełnienie przemysłowych założeń

Bogusław Piotr Marks, Grzegorz Marks - Zabytkowe obiekty przemysłowe w zbiorach Muzeum Miasta Pabianic. Przyczynek do oceny roli muzeów regionalnych w edukacji historyczno-gospodarczej

Maciej Szymczyk - Turystyczne znaczenie poprzemysłowych obiektów na przykładzie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional