Otwarta księga

Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich

pod redakcją Elżbiety Kościk

 

Woda jest wciąż jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Mimo to ludzie wznosili od niemal zawsze swoje siedziby w pobliżu rzek, które ich karmiły i stanowiły drogę komunikacyjną, a często też miały znaczenie obronne. Bywało jednak często i tak, że dobrodziejstwo takiego sąsiedztwa przeradzało się tragedię - jedną z częstszych klęsk dotykających ludzkość - w klęskę powodzi. O takich klęskach i próbach zaradzenia im traktuje niniejszy tom.

 

168 stron B5, papier offset, oprawa miękka, waga 270g

Wrocław 2013

ISBN 978-83-62584-48-2

Cena 25 PLN

 

zamow

 Spis treści

 Kościk Elżbieta

Wstęp....7

Piotr Franaszek

Powodzie w Krakowie w XIX i XX w. i próby zapobiegania ich występowaniu....9

Daniel Koreś

Udział wojska w walce ze skutkami powodzi w województwie krakowskim w 1934 r. (w świetle prasy)....27

Paweł Grata

Klęski powodzi na Podkarpaciu w pierwszej dekadzie XXI wieku....41

Rajmund Przybylak, Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś, Przemysław Wyszyński

Ekstremalne warunki termiczno-opadowe we Wrocławiu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1791-2010....55

Rościsław Żerelik

Powodzie w powiecie średzkim od XVIII w. do 1945 roku....73

Grażyna Trzaskowska, Beata Machay

Powodzie na Dolnym Śląsku (1958-1968). Nieujarzmiony żywioł czy nieudolność władzy?....83

Maciej Szymczyk

Gospodarcze i społeczne skutki powodzi 1998 r. na ziemi kłodzkiej....97

Agnieszka Latocha, Matylda Witek

Dawne obiekty hydrotechniczne na ziemi kłodzkiej - stan zachowania i rola w przebiegu procesów fluwialnych, w tym wezbrań ekstremalnych....105

Jacek Potocki, Zbigniew Piepiora

Antropogeniczne uwarunkowania powodzi błyskawicznych na terenach górskich - przykład Maciejowej....127

Marcin Graban

Czy klęski naturalne są źródłem modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Poznaniu w 1924 roku....135

Dariusz Grala, Przemysław Czechanowski

Skutki klęsk powodzi z 1997 i 2010 roku dla wyników produkcji rolnej i spółek giełdowych w regionach dotkniętych przez żywioł....151

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional