Otwarta księga

Festung Breslau - 1945 - nieznany obraz

red. Tomasz Głowiński

 

Trzymiesięczne zacięte walki o Festung Breslau w pierwszej połowie 1945 r. toczyli Sowieci z Niemcami. Jednak wyrokiem historii miasto będące przedmiotem ich walk znalazło się, jako Wrocław, w państwie polskim. I to chyba wyjaśnia, dlaczego historią zmagań o Festung Breslau zainteresowani są przede wszystkim Polacy - tak mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, jak i historycy - zawodowcy i amatorzy. To fragment historii ich miasta - ich miejsca na ziemi. To dlatego właśnie w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu wyrósł mit Twierdzy: ten negatywny - silniej zakorzeniony w mediach i tzw. szerokim społeczeństwie - i neutralny - żywy raczej wśród pasjonatów historii regionalnej.

 N I E Z N A N Y  O B R A Z

 Oddawany do rąk Czytelnika tom studiów przynosi kolejną garść informacji na temat najbardziej dramatycznych wydarzeń w ponad 1000-letniej historii Wrocławia. Znalazły się w nim teksty bardzo różne, dotyczące, tak bezpośrednio wydarzeń z 1945 r., jak i ich długofalowych konsekwencji. Mowa w nich, zarówno o walkach toczonych o Festung Breslau, jak i o sytuacji powstałej po jego kapitulacji; o relacjach źródłowych i dokumentach na temat walk i tragedii miasta i kronikach filmowych dramat ten dokumentujących; o legendzie Iwana Połbina i rosyjskim odkrywaniu tematu „pasljedniej kreposti Rejcha"; i wreszcie - o uporczywej propagandzie „wyzwalania Wrocławia" i jakże żywej obecnie, również w zainteresowaniach problematyką Festung Breslau, „wrocławskiej fali".

ISBN 978-83-62584-31-4

format B5, 192 strony, oprawa twarda, waga 480g

Publikacja wydana wspólnie w ramach projektu wydawniczego Wydawnictwa GAJT 1991 i Ośrodka „Pamięć i Przyszłość"

 

Cena 32 PLN

 

zamow

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional