Borussia, Lusatia, Marcomania... Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921

Krzysztof Popiński

borussia

Monografia środowiska studentów wrocławskich na przełomie XIX-XX wieku. Opis naukowego, kulturalnego i towarzyskiego życia "studenckiej braci", w tym ruchu stowarzyszeń i organizacji studenckich zwanych "burszenszaftami".

Spis treści: Wstęp;I. Uniwersytet i inne uczelnie wrocławskie; II Struktura demograficzna i społeczna społeczności studenckiej; III Studenci w murach uczelni; IV Życie codzienne studentów poza uczelnią; V W dobie cesarstwa. Studenckie postawy ideowe i polityczne w latach 1871-1914; VI W czasie I wojny światowej i w początkach Republiki Weimarskiej; VII Kres korporacji (1921-1935/1939); Podsumowanie; Zusammenfassung; Bibliografia; Wykaz organizacji studentów uniwersytetu wrocławskiego istniejących w latach 1871-1921; Ilustracje

 


160 stron, format B5

Cena 15 zł

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt