Łączmy się przeciw wrogom jedności! Związek Walki Młodych i inne organizacje dla młodzieży na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948

Michał Palczyński

e-mlodziez

Książka Michała Palczyńskiego pokazuje działalność legalnych organizacji dla młodzieży funkcjonujących w latach 1945-1948 w ówczesnym województwie wrocławskim. Jej autor wyraźnie odróżnił w swej pracy organizacje zakładane przez młodzież, czyli młodzieżowe, od organizacji zakładanych przez partie polityczne dla młodzieży - jako swego rodzaju „przedszkola partyjne". I tym ostatnim - Związkowi Walki Młodych, Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), Związkowi Młodzieży Wiejskiej RP „Wici" i Związkowi Młodzieży Demokratycznej (ZMD), afiliowanym przy partiach tzw. bloku ludowego, poświęcona została praca „Łączmy się przeciw wrogom jedności!".

Praca została oparta na szerokiej kwerendzie źródłowej w ramach której wykorzystane zostały zasoby Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Uzupełniło je szerokie wykorzystanie prasy, w tym m.in. takich tytułów jak „Walka Młodych", „Młodzi idą", „Wici" czy „Naprzód Dolnośląski" i „Sztandar Młodych" oraz źródeł publikowanych i obszernej literatury. W efekcie powstała praca solidna, ciekawa i jak napisał jeden z jej recenzentów naukowych „niewątpliwie pionierska".

 
200 stron + 16 stron ilustracji kolorowych, format B5, oprawa miękka

Cena 18,90

zamów-new

 

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt